HOTET FRÅN VÄST. Ett dokument som publicerats i en Wikileaks-läcka visar att USA nyligen drev en aktiv kampanj i Estland för att omforma landet till en multietnisk stat med en stor icke-vit befolkning. Dokumentet visar att USA ville rikta propagandan mot skolelever och myndigheter samt att man tidigare försökt sprida sin världsåskådning genom att visa amerikanska filmer som framställer mångkultur i positiv dager.

tallinn

Tallinn – Estlands huvudstad.

Estland är likt många andra östeuropeiska länder väldigt vitt, något som inte verkar uppskattas av den mångkulturella stormakten USA.

Ett dokument som Wikileaks publicerat från en amerikansk läcka visar hur USA strävat efter att förändra den politiska opinionen i Estland beträffande icke-vit invandring. Dokumentet har rubriken ”ESTONIA: EMBASSY’S EFFORTS TO PROMOTE RACIAL TOLERANCE” och verkar utifrån årtal och politiker som omnämns vara daterat till någon gång mellan 2006-2007. Uppenbarligen är dokumentet en rapport som den amerikanska ambassaden i Estland har skickat till det amerikanska utrikesdepartementet eller någon annan överordnad myndighet i USA.

I rapporten framkommer att den dåvarande holländske ambassadören i Estland, Hans Glaubitz, som är öppet homosexuell och har en icke-vit partner, lyckats föra upp frågan om ”rasism” på den politiska dagordningen i Estland. Detta gjorde Glaubitz genom att offentligt gråta ut i såväl estländsk som internationell press och lämna sin tjänst i Estland i förtid. Bakgrunden till detta ska bland annat ha varit att berusade skinnskallar hade kallat Glaubitz partner för ”nigger”. Vidare påstod Glaubitz att vanligt folk ska ha stirrat på hans partner som om denne hade stigit ut ur ett UFO.

glaubitz

Bögparet blev utstirrat i Estland – därför måste Estland utsättas för en politisk indoktrineringskampanj.

Estländsk polis var enligt rapporten från den amerikanska ambassaden initialt inte av uppfattningen att det fanns något särskilt problem med rasim i landet när frågan lyftes, men USA delade inte den bedömningen och ansåg att det fanns ett problem. Den amerikanska uppfattningen baserades på ”anekdotiska bevis” som den amerikanska ambassaden i Estland samlat in. Vidare ville USA, även om det inte fanns något ”problem” där och då, agera ”förebyggande” innan estländarna lyckades utveckla ett politiskt immunförsvar mot de judeoamerikanska idéerna om ”mångkultur”.

USA stödde således vid den här tidpunkten en rapport från den Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans som bland annat ville införa hatbrottsparagrafer i den estländska lagen. Poliser och journalister skulle också ”utbildas” enligt förslagen i rapporten. Polisen skulle bli bättre på att hitta hatbrottsmotiv bakom brott och journalisterna skulle bli mer effektiva propagandister när de rapporterar om ”rasism” och ”diskriminering”. Mest uppseendeväckande av allt var dock att skolelever föreslogs utsättas för politisk propaganda:

Estonian authorities ought to add the teaching of the benefits of diversity and living in a multicultural society in school programs.

Rapporten från den amerikanska ambassaden listar också ett antal åtgärder som ambassadpersonalen redan vidtagit på egen hand. Där framgår till exempel att den amerikanska ambassaden sponsrade en filmfestival där amerikanska filmer visades i syfte att förmedla intrycket att mångkultur är trevligt:

With special funding secured from State/EUR, the Embassy is providing $4,000 for the Tartu Black Nights Film Festival to screen U.S. films on the theme of cultural and racial tolerance. We hope that this film festival ”run by Estonians for Estonians” will help generate widespread public discussion on the issues of tolerance and diversity.

I den direkta dialogen med den estländska staten lyckades den amerikanska ambassaden få Estland att gå med på att välkomna invandring för att täcka upp för den sjunkande nativiteten:

The Estonians agreed that with a declining birthrate and booming economy, Estonia is likely to face increasing immigration pressure and a more multicultural society. With this in mind Minister Rummo said the GOE will broaden the next Integration Action Plan to reach out to new immigrants.

Invandringen till Estland ska också – om USA får som de hoppas – inkludera icke-europeisk invandring:

Looking forward, the GOE intends to broaden its Integration Action Plan to include initiatives designed to address integration of new, and non-European, arrivals.

I rapporten från ambassaden framgår även att en amerikansk agent med ett judiskklingande efternamn talat med estländska myndigheter om frågan:

Supervisor Special Agent (SSA) Stan Strauss, FBI Civil Rights Unit (CRU), offered a presentation on U.S. hate- crime legislation, enforcement, and investigation to Estonia’s Public Service Academy on May 30. SSA Strauss spoke to an audience of MFA officials, law enforcement, and Public Service Academy instructors. He explained how hate crime specific legislation has aided the FBI:s work, and stressed that Estonia need not make the same mistake U.S. and other European countries had made by waiting until the problem became bigger before acting.

Källa:
ESTONIA: EMBASSY’S EFFORTS TO PROMOTE RACIAL TOLERANCE


  • Publicerad:
    2016-09-04 23:25