DEBATT Jimmie Åkesson vill att tillfrisknade och de som testar negativt för covid-19 precis som vaccinerade ska kunna få ett vaccinpass och alla rättigheter ett sådant pass idag ger.

Igår publicerade DN en debattartikel av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Artikeln berörde vaccinpassen, pandemilagen och coronapandemin i allmänhet.

SD-ledaren kritiserar inledningsvis regeringen för att ”i flera avseenden misslyckats med hanteringen av pandemin”. Åkesson hänvisar till Coronakommissionens utvärdering och skriver att den borde väckt mer diskussion i samhället. ”Kommissionen har konstaterat att de inledande skyddsåtgärderna var otillräckliga, beredskapen undermålig och smittskyddet så decentraliserat att man inte visste vem som faktiskt bar ansvaret”, skriver Åkesson.

Med bakgrund av detta skriver Åkesson sedan att ”regeringen använt pandemilagen ganska sparsamt fram tills nyligen”. Ändå är Åkesson emot att regeringen i samband med regeringskrisen och Magdalena Anderssons tillträde som statsminister beslutade att införa vaccinpass i Sverige. Åkessons kritik går i första hand ut på att pandemilagen gör att regeringen kan kringgå riksdagen:

Pandemilagen innebär just detta: regeringen kan fatta beslut som påverkar hela folket utan att de behöver ta hänsyn till vad riksdagen anser. Inte heller behöver förordningen underställas lagrådets konstitutionella prövning. Regeringens förordningar är, kort sagt, en direkt order till myndigheter och svenska folket.

SD ville när pandemilagen infördes och vill fortfarande att fler beslut ska underställas riksdagens prövning, förklarar Åkesson i debattinlägget innan han går in på den mer specifika frågan om införandet av vaccinpass i Sverige. Angående vaccinpasset skriver Åkesson följande:

Passet har naturligtvis många fördelar, inte minst minskar det behovet av hårda restriktioner på andra håll. Det är dock vår uppfattning att samtliga tre bevis ska kunna ligga till grund för att erhålla ett pass. Förutom vaccinationsbevis borde det också vara möjligt att få ett pass genom ett tillfrisknandebevis eller ett negativt covidtest.

Det är denna typ av pass som tillämpas i stora delar av EU och det är också det som nu gäller för inresor till Sverige från våra nordiska grannländer. Det är alltså högre trösklar att kunna gå på bio eller fotbollsmatch med sina barn än vad det är att resa in i landet.

Ett pass som innefattar samtliga tre typer av bevis vore mer inkluderande och mer inriktat på det övergripande målet att hindra smittspridningen. Den enda som därmed i någon mån skulle "uteslutas" från att ta del av samhället fullt ut är den som faktiskt är sjuk.

Avslutningsvis skriver Åkesson att han anser att Sverige måste verka för att öka antalet vaccinerade i landet för att senare kunna släppa på restriktionerna. Åkesson talar till och med om ”utanförskapsområden” där andelen vaccinerade i hans ögon är för låg och ökad kunskapsspridning om ”vaccinets fördelar” måste till. SD-ledaren skriver dock att beslutet att vaccinera sig alltid måste vara frivilligt och ligga hos individen.

Åkesson varnar också för att det kan vara problematiskt ur demokratisk synvinkel att inskränka vissa medborgares rättigheter och menar att pandemilagen i sig gör att regeringen kan ”agera utanför den demokratiska processen”. I teorin skulle regeringen ”utan omsvep” kunna införa ”en total nedstängning av samhället”, varnar Åkesson i debattartikeln.

Förutom Åkesson är artikeln undertecknad av Linda Lindberg som är socialpolitisk talesperson för SD.

Debattartikeln från SD avviker på sätt och vis från den hårdare coronapolitik deras samarbetspartners i Moderaterna förespråkar. M har tidigare gått ut med att man vill att tillställningar med över sju deltagare ska tvingas använda vaccinpass. ”På sikt bör det även övervägas om gränsen ska sänkas till noll personer”, skrev M-ledaren Ulf Kristersson i en debattartikel i Aftonbladet.