CORONA Det är i en debattartikel i Aftonbladet som 18 forskare och läkare går ut och attackerar världens strategier kring vaccinering och vaccinpass. Dessa kommer att leda till en polarisering och utestängning av ovaccinerade personer, menar debattörerna.

I en debattartikel i Aftonbladet går 18 forskare och läkare ut och attackerar den europeiska coronastrategin med vaccinpass, som de menar är direkt vetenskapsfientlig. Man menar att debatten drivs av rädsla och av politiker som vill visa sig handlingskraftiga för att blidka opinionen, snarare än att utgå från vetenskapen:

Det här är en mycket farlig utveckling och vi behöver prata om vilken roll vinstincitament och ekonomiska maktförhållanden har spelat i den här situationen.

Vi behöver ställa kritiska frågor om hur marknadsföringen av dessa kontroversiella vacciner har påverkat beslutsfattare. Och vi måste diskutera de omfattande strukturella problem med jävssituationer och ren bedräglighet som faktiskt präglar läkemedelsforskningen, något som 2015 framhölls av The Lancets chefredaktör. - Eddebo, J.,Andersson, M., et. al.

Man menar vidare att vaccinpassen inte är proportionerliga till situationen som Sverige är i. Inläggningarna på IVA är låga, det är vaccinerade som driver smittspridningen framåt och totaldödligheten för 2021 ser ut att hamna under genomsnittet för de senaste tio åren.

Vaccinpassen har heller inte genomgått den sedvanliga prövningen genom Statens medicin-etniska råd när det kommer till medicinska beslut, påpekar forskarna som också menar att vaccinpassen har ingen, eller liten, koppling till vetenskapsläget.

Men inte bara myndigheter och makthavare har ett ansvar i debatten, medierna får även de en känga. Dessa ställer inte de kritiska frågorna utan köper bara hela narrativet, anser debattartikelförfattarna, och skriver:

Men det är just den här kritiska och vetenskapligt förankrade diskussionen som fått stå tillbaka under de sista åren.

Medierna ställer få frågor som är kritiska till narrativet.

Googles algoritmer används enligt en undersökning av australiensiska forskare för att dölja oönskade data kopplade till covid och socialmediejättar som Twitter censurerar aktivt skeptiska perspektiv i frågan, även om de kommer från redaktörerna på British Medical Journal.

Vidare varnar forskarna för att det här bara är början och att när vi kan blåsa faran över kommer systemet vara så djupt rotat att det kommer hänga kvar, då systemet är ”lättillgängligt och smidigt”.

Människor i gemen godtar det övervakningssamhälle som makthavare och media trycker på dem, vilket man menar är en farlig utveckling.

”Om någon för fem år sedan hade påstått att man inom en snar framtid skulle tvingas ta en spruta och visa sina papper för att få lov att gå på bio hade man trott att han var vansinnig. Men i dag ses det här som mer eller mindre naturligt”, skriver man och avslutar med en uppmaning att omedelbart avskaffa vaccinpassen.