SVERIGE. Enligt en ny rapport på SCB ökar andelen svenska kvinnor som väljer att endast skaffa ett barn. Enligt statistiken beror detta till stor del av att många kvinnor skaffar barn sent i livet.

Statistiska centralbyrån (SCB) har kommit ut med en ny rapport som visar att andelen svenska kvinnor som väljer att bara skaffa ett barn ökar. Bland mammor som föddes 1970 har 17 procent bara ett barn och inte två eller fler. Samma mönster syns bland mammor födda på 60-talet. Under 40- och 50-talet och tidigare syns det enligt undersökningen att kvinnor skaffade fler barn än vad dagens kvinnor väljer att göra.

Den största bakomliggande orsaken till det minskade barnafödandet är enligt statistiken att allt fler kvinnor planerar sitt liv så att de skaffar barn senare i livet och att de därför bara får ett barn. Det kan antas att ”moderna” kvinnor väljer att satsa på karriär istället för familjeliv och att bli mammor.

Andra faktorer till att andelen enbarnsmammor ökar sägs vara föräldrarnas utbildningsnivå samt åldersskillnader mellan mamman och pappan, enligt SCB.

Källa:
Andelen enbarnsmammor ökar


  • Publicerad:
    2016-06-30 15:30