MEDIA. En ny studie visar att allt fler amerikaner tror att etablerade medier sprider fake news.

Stora judiskt ägda mediebolag trappade inför det amerikanska presidentvalet 2016 upp kriget mot alternativa medier genom att arbeta in begreppet ”fake news”. Syftet var, förutom att stoppa alternativmediernas snabba tillväxt, att nyhetskonsumenter inte skulle lita på opinionsbildare som ville se Donald Trump som president. Detta eftersom alla de judiska bolagsmedierna ville ha Hillary Clinton vald. Så sent som på valdagsmorgonen påstod flera av de största mediebolagen att Clinton hade 90 procents chans att vinna valet.

Redan när judiska Washington Post populariserade begreppet ”fake news” skrevs minst en varnande artikel i judiska New York Times, att anklagelsen mot andra aktörer om falska nyheter skulle baktända. Denna farhåga manifesterade sig när Trump i presidentställning från Vita huset pekade ut CNN som den största spridaren av falska nyheter. Plötsligt ökade misstron mot etablerade medier på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Monmouth University Poll släppte i mars en longitudinellt komparativ studie som undersöker amerikanarnas åsikter kring innebörden och förekomsten av falska nyheter. Den visar, med tre procents beräknad felmarginal, att 77 procent av amerikanerna tror att de stora tidnings- och tv-bolagen sprider falska nyheter. Det är en markant uppgång med 15 procentenheter på bara ett år.

Av dessa anger 31 procent att bolagsmedier regelbundet och medvetet sprider falska nyheter. 46 procent tror att det händer ibland.

Uppfattningen om vad som är falska nyheter varierar. 65 procent har en bred definition som innefattar alla former av skevheter och vinklingar. 25 procent har en strikt definition som innebär förmedlandet av desinformation och faktamässigt felaktig information.

Diskussionen om falska nyheter har enligt undersökningen blivit överraskande populär i båda stora amerikanska partier. Även demokrater tror alltså i allt högre utsträckning på att bolagsmedierna sprider falska nyheter, trots att dessa vinklar sitt material för att stödja just Demokraternas politik. Bland både demokrater och republikanska väljare har antagandet att bolagsmedier sprider falska nyheter gått upp med nästan femton procentenheter sedan förra året.

Intressant att notera är att Kantar Sifos förtroendebarometer för Sverige i år visar motsvarande sak: De rödgrönas förtroende för bolagsmedier sjunker kraftigt, nästan lika mycket som de borgerligas. Detta trots att bolagsmedier i Sverige har ökat sin vänsterpropaganda under det senaste året och skruvat upp hetsen mot både alternativa medier och den politiska oppositionen.

I USA ökar i år även åsikten att bolagsmedierna utnyttjar sin ställning för att direkt främja sin egen politiska agenda, 42 procent av de tillfrågade. Till detta kommer att 83 procent tror att utomstående lobbyister försöker plantera falska nyheter i medierna. Det är nästan lika många som tror detsamma om de sociala plattformarna Facebook och Youtube.

Bolagsmedier — parodier på sig själva

I måndags häcklade Donald Trump dem han kallar Fake News Network, det vill säga CNN, för att de kritiserade mediehuset Sinclair som i ett nyligen uppmärksammat fall lyckades få tiotals nyhetsankare på amerikanska tv-stationer att läsa ett manus som varnade sina tittare för falska nyheter och desinformation och istället lita på deras kanal. Sinclair spelade in sändningarna och klippte ihop dem till en video som talar för sig själv.

— Det är så roligt att se Fake News Network, som är bland de mest ohederliga människor jag någonsin har haft med att göra, kritisera Sinclair Broadcasting för att vara ensidiga. Sinclair är helt överlägsna CNN och de ännu mer falska NBC, som bara är rena skämtet, kommenterade Trump.

Nedan är videon som Sinclair Broadcasting klippte ihop efter att ha spelat in alla nyhetsförmedlares försäkran om att just de förmedlar äkta nyheter medan de varnar för alla falska nyheter som sprids på andra och opålitliga plattformar.

Förmodat likartad situation i Sverige

Det finns ännu ingen ordentlig undersökning för Sverige som motsvarar Monmouths undersökning för USA. Svenska mätningar om falska nyheter gäller uppfattningar om falska nyheter i sociala medier. Men den som följer både alternativmedia och tonen i de etablerade medierna kan känna av att atmosfären är liknande som i USA. Misstron mot politiker, massmedia, samhällsinstitutioner och till och med privata företag sjunker alltmer, vilket Sifos årliga förtroendebarometrar visar. Bristande tillit är en naturlig reaktion på att man har blivit bedragen.

Gustav Hörngren och Christoffer Dulny på Nordisk alternativhöger säger i fredagens avsnitt av Vita pillret, att det har blivit allt vanligare att makten och deras språkrör i form av Dagens Nyheter och liknande aktörer talar om att det pågår ”påverkansoperationer” — som utmålar det som tidigare kallades demokrati, opinionsbildning, det fria samtalet — som vore sådant olagliga aktiviteter och psykologiska operationer som hotar årets kommande ”fria” val.

Demokratisk opinionsbildning anses nu vara ett hot som kommer från ”högerextremister” eller ”Ryssland”.

Att opinionsbildning nu kan ske utanför de gamla traditionella medierna och PR-byråerna, visar att folk med ganska liten makt kan ha stort inflytande utan att ha köpt sig till den makten; utan att ha avancerat inom de ”drivhus” som institutionerna utgör där politiskt korrekta broilers skapas i syfte att företräda makten, menar Hörngren och Dulny.

Därför försöker regeringen i Sverige och de etablerade medierna smutskasta och förfölja medborgare genom att förtala och i allt större utsträckning åtala människor som tycker fel. Makten har förmodligen i mannaminne aldrig känt sig så hotad som idag.

Källor:
Poll: 77 percent say major news outlets report ’fake news’
Sinclair Made Dozens of Local News Anchors Recite the Same Script


  • Publicerad:
    2018-04-06 14:30