LÖGNPRESSEN. Statlig media slår nu ihop sig med de judiskägda tidningarna DN och SvD för att ”faktagranska” påståenden som inte faller lögnpressen i smaken. ”Det är vår skyldighet som journalister att hjälpa till”, säger Jenny Küttim som ska ingå i den nya redaktionen för SVT:s räkning.

Peter Wolodarkis Dagens Nyheter ingår i den nyskapade oheliga alliansen mellan judisk och statlig media. Tillsammans ska man berätta för medborgarna vilken information som är ”sann” och vilken som är ”falsk”.

Public service-aktörerna Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) kommer inför valet att gå samman med Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD), som drivs av de judiska mediekoncernerna Bonnier respektive Schibsted. Tanken är att man gemensamt ska ”förhindra spridning av desinformation och öka medvetenheten om källkritik”.

De olika aktörerna kommer att agera självständigt, med särskilda redaktioner som ska avgöra vad som är ”fake news” och inte. Tanken är att materialet sedan publiceras på den gemensamma sajten www.faktiskt.se, som kommer att lanseras i mitten av april.

Redan idag är halva SVT:s faktagranskar-redaktion tillsatt med frilansaren Jenny Küttim samt Uppdrag Granskning-redaktören Fredrik Laurin.

Laurin arbetade tidigare på Sveriges Radio Ekots grävgrupp, där han var ansvarig för att My Vingren från den våldsvänsterkopplade underrättelseorganisationen Researchgruppen rekryterades till hans redaktion 2015.

Jenny Küttim har samtidigt en lång erfarenhet av både research och att å statens vägnar skilja ”sant” från ”falskt” i debatten. Redan under valet 2010 hade hon uppdrag hos SR som medarbetare på Valobservatörerna, som skulle ”granska påståenden under valrörelsen”.

Lögnpressens besatthet när det kommer till att avfärda kritik mot systemet som ”desinformation”, ”informationspåverkan” och ”falska nyheter” har förstås växt sig betydligt starkare sedan valet 2010. Vid sin sida i informationskriget har man numera dessutom den orwellianska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som lagom till valrörelsen kommer att ledas av propagandaminister Dan Eliasson.

Eliassons långa marsch genom institutionerna ledde honom till generaldirektörskapet för orwellianska MSB.

MSB:s maskineri drivs med hjälp av övertygelsen att Ryssland ligger bakom samhällskritik i ett försök att destabilisera det parlamentariska systemet i Sverige. Teorin är att Ryssland försöker sprida ”lögner” om Sverige med hjälp av den alltmer infekterade migrationsdebatten, samt ytterligare fyra narrativ: Att lag och ordning inte upprätthålls, att Sverige är moraliskt dekadent, styrs av USA och att svenskar är russofober – med andra ord fyra påståenden som trots allt ligger betydligt närmare sanningen än den orwellianska världsbild som den paranoida myndigheten försöker att kontra med.

Särskilt ironiskt blir det med tanke på att systemets allierade USA, den sionistiska stormakt där tankarna om rysk ”informationspåverkan” föddes under 2016 års presidentvalskampanj, själva har erkänt att man manipulerat val sedan 1947, då underrättelseorganisationen CIA bildades.

Det troliga är att den nya lögnpressalliansen kommer att arbeta utifrån samma linje, speciellt med tanke på vilka propagandacentraler aktörerna hittills har visat sig vara när det kommer till att sprida lögner och desinformation för att upprätthålla bilden av Sverige som ett framgångsrikt och stabilt samhälle som hotas av systemkritiker och ryska ”troll”.

— Vi är i ett nytt läge i dag än under tidigare valår, i filterbubblor och algoritmer kan man skapa sig en helt egen samhällsbild, där ens egna åsikter förstärks, om vi kan hjälpa till att spränga bubblor och släppa in fler perspektiv blir jag glad, kommenterar Jenny Küttim sitt nya uppdrag till Medievärlden.

Hon berättar vidare att medborgarna ska få ta del i den av lögnpressalliansen godkända informationen direkt i sina telefoner, för enkelhetens skull.

— Att presentera en trovärdig plattform som blir en given plats att söka svar på. Det är vår skyldighet som journalister att ta ansvar och hjälpa till att navigera mellan sant och falskt i denna digitala värld där all information är tillgänglig och vem som helst kan nå oss med sitt budskap direkt i vår smartphone.

Att statlig och systemlojal media går samman för att peka ut vilken information som är sann och inte är förstås precis den typen av agerande som Ryssland ständigt anklagas för. När man dessutom avfärdar konstateranden som att ”Sverige är dekadent” och att ”lag och ordning inte upprätthålls” som ”desinformation” och ”fake news” får man nästan ställa sig frågan huruvida systemet kan bli mer orwellianskt än vad det kommer att vara under valrörelsen 2018.

Nordfront kommer samtidigt att även fortsättningsvis avslöja de riktiga lögnerna i den grådaskiga zonen där paranoida myndigheter, systemlojala poliser och lögnpressen rör sig. Tvärtemot vad systemets lögnnarrativ så behöver vi varken Ryssland eller ”troll” för att göra detta: När man fokuserar på sanningen istället för luftslott av lögner så räcker det långt med idealism, hängivna medarbetare och helt vanligt sunt förnuft.

Källor:
De tar plats på SVT:s redaktion för faktakoll
Ekot rekryterar aktivist från Researchgruppen
MSB: Ryssland försöker splittra Sverige


  • Publicerad:
    2018-03-07 14:54