ÖSTERRIKE. Allt fler elever i österrikiska skolor är utlänningar enligt en undersökning gjord av Österrikes motsvarighet till SCB. Undersökningen visar att 13 procent av eleverna nu är utlänningar.

Andelen utländska elever har ökat till 13 procent i Österrike. Det visar en ny undersökning av Österrikes motsvarighet till SCB. Under skolåret 2015/2016 så var det mer än 146 000 barn och ungdomar med utländsk nationalitet som gick i skola i Österrike vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört med året innan.

Även antalet asylsökande i österrikiska skolor ökade kraftigt och under skolåret 2016/2017 så steg antalet asylsökande elever med 28,6 procent till totalt ca 18 000 elever. Det betyder att 1,3 procent av alla elever i landet är asylsökande.

I staden Wiener Neustadt, som är belägen ca 50 km söder om Wien, så är andelen utlänningar i skolorna särskilt hög. Där översteg andelen barn med ett annat modersmål än tyska 50 procent i fem av nio grundskolor.

Ungefär en fjärdedel, eller 23,8 procent, av eleverna i Österrike uppgav att de inte talade tyska till vardags. För tio år sedan var den siffran 15,6 procent. De mest talade språken förutom tyska är turkiska, bosniska, kroatiska och serbiska.

Källa:
Immer mehr Ausländer in österreichischen Schulen


  • Publicerad:
    2017-09-05 19:40