USA. Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA bryter mot USA:s konstitution, det slog en federal domstol nyligen fast.

NSA

Det omtalade spioneriet som den amerikanska underrättelsetjänsten NSA utfört mot sina egna medborgare är olagligt, det menar en federal domstol i delstaten Washington.

Enligt domaren Richard Leon är NSA:s massiva lagring av data- och teletrafik av orwellianska mått. I måndags gjorde han bedömningen att NSA:s övervakning bryter mot den amerikanska konstitutionens fjärde tillägg, som skyddar mot oskälig husrannsakan. Leon menar att NSA:s egen förklaring till den massiva datainsamlingen, som är att förhindra terrorism, inte alls är en skälig förklaring:

–Regeringen kan inte nämna ett enda fall där analyser av NSA:s metadata har stoppat ett nära förestående terroristangrepp

Leon menar fortsättningsvis att grundlagsfadern James Madison skulle ha blivit chockerad av den massiva övervakningen som pågår i landet.

Edward Snowden, som avslöjade NSA:s övervakning, välkommnar domen som troligen kommer bli ett rättsfall som avslutas i den amerikanska högsta domstolen:

Jag handlade i tron att NSA:s massövervakningsprogram inte skulle hålla i en konstitutionell prövning och att det amerikanska allmänheten har rätt att få se dessa frågor behandlade i öppna domstolar.

Källa:
NSA phone surveillance program likely unconstitutional, federal judge rules


  • Publicerad:
    2013-12-17 18:45