DEMOGRAFI Traditionellt har invandring till Island kommit från Europa och främst från Skandinavien. Nu har dock utomeuropeiska minoriteter börjat växa till sig i landet där invandrarnas andel är uppåtgående.

2012 var andelen utlänningar på Island kring 8 procent. på På tio år fram till 1 januari 2022 har den andelen dubblats för att idag ligga på 16,3 procent med 61 148 invandrare som befinner sig i landet. 2021 var andelen utlänningar 15,5 procent.

Enligt Statistics Iceland har antalet andra generationens invandrare också ökat från 6117 till 6575. Räknar man ihop första och andra generationens nykomlingar så blir totalen 18 procent.

Den överlägset största utländska gruppen är polacker med nästan 21 000 individer. Fram tills nyligen har de största grupperna som kommit till landet varit personer från andra skandinaviska eller europeiska länder men nu har även utomeuropeiska minoriteter med bland annat filippiner, thailändare och indier börjat växa till sig i landet.