INRIKES. Sedan akutmottagningen för våldtagna män öppnade 2015 i Stockholm har antalet män som söker vård ökat.

År 2015 öppnade akutmottagningen för våldtagna män i Stockholm. Anna Möller som är medicinskt ansvarig läkare på mottagningen berättar att antalet män som sökt vård sedan dess har ökat markant.

— Det verkar som om vi når ut till fler patienter. Det kan vara svårare att identifiera det som en våldtäkt. Det leder oftare till skamkänslor och att det blir svårare att söka vård, säger Möller.

RFSU menar på att det saknas en öppen diskussion gällande män och sexuellt våld, vilket i sig bidrar till att våldtagna män blir ”osynliga” i samhället i kombination med att det saknas rutiner för att ta hand om den som blivit utsatt.

— Skammen pratar man om, man försöker minska skammen utsattheten och skulden, det är både skuld och skam. Skammen är ännu svårare att bära. Och sedan tillit, det är ett långsiktigt arbete att våga träffa någon igen, våga inleda en relation igen, säger Mia Kilström, psykoterapeut på RFSU-kliniken i Stockholm där tar man också emot våldtagna män.

Enligt Brottsförebyggande rådet var det under fjolåret 550 män som anmälde att de hade blivit våldtagna.

Källa:
Fler män söker vård efter våldtäkt


  • Publicerad:
    2018-09-24 18:50