LUDVIKA. Nordiska motståndsrörelsens aktivister besökte ABF:s ”antirasistiska forum” för att debattera, men inga antirasister dök upp och tillställningen fick ställas in.

Det går trögt för antirasisterna i Ludvika. På bilden syns V-ledaren Elias Lodin som misslyckats med att störa flygbladsutdelningar, blivit påkommen med att hälla ut avföring för att sabotera tillståndsgivna demonstrationer samt på första maj klädde ut sig till en clown (vilket kan ses på bilden).

Inför lördagen den 14 maj hade ABF Dala Finnmark slagit på stora trumman för att locka folk att besöka premiären för ”Antirasistiskt forum” i Ludvika. Veckan innan hjälpte lokala medier till att göra reklam för evenemanget. Bland annat var det en representant från ABF som pratade om det antirasistiska forumet i radiokanalen P4 Dalarna.

Under evenemanget skulle besökarna få lyssna på föredrag och delta i så kallade workshops. En av föreläsarna som var inbjuden till händelsen var Behrang Miri. Han skulle prata om vilken roll ”antirasismen” bör ha i folkbildningen samt vilka analyser vi behöver ha för att förstå rasismens mekanismer.

Nästa föreläsare var Denise Beniwa Johnson från ”Make equal”. Hon skulle tala om att synliggöra ”vithetsnormen” och afrofobi samt ge besökarna verktyg för praktiskt förändringsarbete.

Till sist skulle ABF Dala Finnmark:s Tom Winther ha en workshop i ABF:s egna material ”Här och nu – En antirasistisk ambassadörsutbildning”.

Med bakgrund av detta bestämde sig ett antal aktivister och medlemmar ur Nordiska motståndsrörelsens Näste 5 för att besöka evenemanget för att som man säger ”ta debatten”. Väl på plats klev de in i lokalen där det antirasistiska forumet skulle hållas. Inne i lokalen fanns två till tre personer som var arrangörer för tillställningen. En av dem hälsade aktivisterna välkomna och bjöd på fika.

20160514_120032

”Här och Nu – En antirasistisk ambassadörsutbildning”.

Aktivisterna satte sig och väntade på att det skulle välla in besökare när den utsatta tiden väl slog in. De var trots allt fem minuter tidiga. När klockan slog tolv hade endast en person som inte tillhörde Motståndsrörelsen dykt upp. Efter ungefär en kvart stiger en av arrangörerna upp på scenen och meddelar att dagens evenemang är inställt på grund av att föreläsarnas tåg blivit försenade.

20160514_120210

Aktivister och medlemmar ur Näste 5 väntar förgäves på de andra besökarna.

I och med detta kunde man konstatera att ABF:s antirasistforum i Ludvika den 14 maj endast lockade till sig en enda person som inte tillhörde Nordiska motståndsrörelsens grupp som var där för att debattera.

— När det kommer till anslutningen så är det anmärkningsvärt att majoriteten av deltagarna kom i sällskap med ledare från Nordiska motståndsrörelsen, ja. Stämningen var lugn och allt skedde i ordnade former, det fanns ingen hotfull stämning på något sätt. Men det är ändå anmärkningsvärt att det är Nordiska motståndsrörelsen som har övertaget numerärt. Jag utgår från att deras avsikt är att påverka diskussioner och debatter. Att informera sig och delta i diskussioner, och det är ju så de har agerat vid ett flertal tillfällen tidigare, säger Patrik Årman som är ombudsman vid ABF till P4 Dalarna och förvånas över det låga intresset för antirasism i Ludvika.

Arrangörerna har också publicerat ett inlägg på Facebook som kan läsas nedan:

ABF Dala Finmark

Kommentar till beslutet att ställa in lördagens Anritrasistiska forum i Ludvika

Vi vill till att börja med beklaga och uttrycka vår besvikelse över att ha tvingats ställa in lördagens Antirasistiska forum i Ludvika som skulle markera slutpunkten på vårt projekt HÄR och NU.

Störningar i tågtrafiken vållade förseningar som drabbade våra bokade föreläsare. Vi gjorde bedömningen att konsekvenserna för programmets genomförande skulle bli så långtgående att det bästa alternativet var att blåsa av redan innan uppstarten.

Vi kan dock konstatera att uppslutningen till forumet var långt under förväntan framförallt från våra medlemsorganisationer.
Det Antirasistiska forumet var ett öppet arrangemang och totalt dök ett femtontal besökare dök upp varav en betydande majoritet av dessa kom i sällskap med ledande företrädare för Svenska Motståndsrörelsen.

Det har förekommit uppgifter i sociala medier om att ”Nazister tagit över i lokalen” vilket vi här dementerar. Ordningen i lokalen stördes aldrig och samtliga besökare kom och lämnade lokalen under helt lugna förhållanden. Alla visade också respekt för beslutet att blåsa av arrangemanget.

Vad avser säkerhetsarrangemangen så följer ABF Dala Finnmark de regler och rutiner som gäller för tillståndsgivning och tidigare erfarenheter har medfört att det också finns en kontakt med tjänstgörande polis inför och vid varje arrangemang där det bedöms finnas en risk för att ordningen ska störas eller säkerheten äventyras. Lördagens forum utgjorde inget undantag från dessa principer.

Det antirasistiska forumet kommer nu att utvärderas i samband med att projektet HÄR och NU som annars varit mycket framgångsrikt slutrapporteras.

Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att göra en annan värld möjlig!

Marie Olsson Patrik Årman
Ordförande Ombudsman


  • Publicerad:
    2016-05-16 15:10