KOMMENTAR/PROSEMITISM. Erik Forsell bemöter en SVT-artikel som propagerar för att judar inte får kritiseras – för det är antisemitism.

Juden Ilan Halimi mördades 2006 av ett kriminellt gäng bestående av araber och afrikaner.

I en artikel publicerad på onsdagskvällen tar SVT upp fallet med juden Ilan Halimi som mördades i Paris 2006.

Artikeln är ingen nyhetstext utan en propagandatext mot ”den växande antisemitismen” som måste stoppas och använder Ilan Halimi som ett exempel.

Det enda nyhetsvärdet i texten är att ett minnesträd som planterats till Halimis minne höggs ned för några veckor sedan. Vilka som gjorde det anges inte.

Halimi var jude från Marocko men bodde i Paris. Han lockades till en lägenhet av en kvinna som förespeglade att hon ville ha sex med Ilan.

I lägenheten blev han överfallen av ett gäng som kallade sig Gang des barbares (Barbarernas gäng).

För att väcka avsky hos läsaren beskriver SVT obehagliga detaljer i hur mordet genomfördes.

SVT undviker nogsamt att skriva vilka människor som utgjorde Barbarernas gäng: Det bestod uteslutande av rasfrämlingar, bruna araber och svarta afrikaner. Den självutnämnde ledaren – och tvivelaktige ”hjärnan” för gänget – var araben Youssouf Fofana.

Skälen till detta torde vara två: Dels vill SVT inte gå emot sitt narrativ att invandring från tredje världen är något bra och det inte finns några mänskliga rasliga skillnader och att svarta och bruna raser är mer våldsbenägna än vita; dels tillhör är majoriteten av SVT:s läsare fortfarande en vit läsarkrets och associerar andra människor, även förövare, främst till människor som liknar dem själva om inget annat anges.

Det senare förstärks av den massiva antivita propaganda som de statliga och de judiska medierna i västvärlden dagligen pumpar ut via sina mediekanaler. Propagandan syftar till att nyhetskonsumenter ska associera utövare av extremt våld med människor tillhörande den vita rasen.

Problemet med den växande antisemitismen i Europa är enligt SVT ett problem. Samtidigt importeras bärarna av samma antisemitism i miljontal från Afrika och Mellanöstern.

Det var mycket viktigt för judarna i Paris att på minnesplaketten över Ilan Halimi skriva att han var ett ”offer för antisemitism”.

Men antisemitismen har enligt SVT inte endast ökat kraftigt i ”Europa”, utan även i dess motpol bestående av andra EU-stater, som Ungern, som de kallar ”Östeuropa”.

Men även i Östeuropa växer antisemitismen. I Ungern pågår en kampanj från regeringen som demoniserar den judiske affärsmannen George Soros.

SVT pekar här ut judarna precis på samma sätt som Sverigedemokraternas Mattias Karlsson gjorde när 2016 han uteslöt Anna Hagwall på grundval att hon var antisemit när hon kritiserade den etniska ägarkoncentrationen av massmedier i Sverige.

Som passus kan noteras att Wikipedia skriver att ”Hagwall uteslöts i december 2016 från Sverigedemokraterna efter antisemitiska utspel, men valde att sitta kvar i riksdagen som politisk vilde.”

Inte någonstans nämnde Hagwall något om judar. Det var Karlsson som pekade på judarna som den folkgrupp som utgör ägarna av de stora massmedierna och därmed avslöjade vilken den förhärskande intressegruppen är inom dem. Det var själva ägarkoncentrationen som Hagwall kritiserade.

Detsamma gör nu SVT när de kritiserar Ungern för att ”demonisera den judiske affärsmannen” George Soros. Fidesz och den ungerska regeringen har aldrig pekat ut Soros som jude, utan som subversiv parapolitisk undergrävande av ungersk politik.

Men eftersom Soros är jude, är det enligt SVT antisemitism att kritisera hans förehavanden. Detta stämmer överens med Storbritanniens nya definition av antisemitism som Theresa May antagit.

SVT glömmer också mycket lägligt att kampanjidén för att föra fram Viktor Orbán till makten gick via utpekandet av en fiende, vilket den homosexuelle judiske politiske konsulten i New York Arthur Finkelstein utsåg till just George Soros.

Detta för att knyta en ”fiende till Ungern” som Orbán med sin politik kunde kämpa mot och på så sätt ”rädda” ungrarna från det ”farliga hotet”.

Som passus kan tilläggas att Finkelstein även gjorde likadant när han lyckades lobba fram sin vän Benjamin Netanyahu som nyligen har valts till sin femte period som premiärminister över Israel.

Det är en klassisk judisk politisk taktik att lansera politiker som mer talar om hoten från andra som ska bekämpas, än vad man vill åstadkomma för god samhällsförändring med sin egen politik. Denna kampanjtaktik har numera spritt sig till stora delar av världens toppolitiker, inte minst i Sverige.

Och som brasklapp refererar SVT även sin systerorganisation i Storbritannien, BBC, som i ett reportage de publicerade förra året då de bland annat intervjuade Isak Reichel, generalsekreterare för judiska församlingen i Stockholm:

— Jag tror många [judar i Sverige] är rädda. De flesta visar inte att de är judar eller går runt med kippa. Om de har en Davidsstjärna runt halsen, så gömmer de den.

Detta problematiseras inte av SVT trots att det säkert kan vara sant. Det är dock vardagsmat för de flesta religiösa minoriteter i exempelvis Malmö och Södertälje, varenda dag. Kristna, yazdâner med flera uppmanar ofta varandra att inte ha synliga symboler när de befinner sig ute av risk för våldsamma attacker och trakasserier.

Och de flesta semiter i världen är trots allt utsatta för antisemitism från judarna, vare sig det gäller till exempel irakier, syrier, palestinier eller jemeniter. Terrorstaten Israel har sedan sitt bildande ofta bekämpat andra semiter i Mellanöstern.

Att importera alla dessa människor från tredje världen som har förföljts av judisk makt i över hundra år och se till att ”antisemitismen” samtidigt ska minska är en omöjlig uppgift.

SVT och deras vänner kommer att förlora den kampen.

Källor:
Ilan skändades långt efter sin död
Karl-Olov Arnstberg (2018): Priset, tolv författare om svensk repression. Debattförlaget.
Wikipedia/Anna Hagwall
Hannes Grassegger: Der böse Jude


  • Publicerad:
    2019-04-18 13:00