INRIKES Apkoppor klassas nu som en allmänfarlig sjukdom i Sverige, vilket innebär att smittskyddsåtgärder kan vidtas.

De senaste dagarna har det rapporterats om ett utbrott av apkoppor, som verkar spridas mellan bi- och homosexuella män. Exempelvis kopplades ett smittutbrott i Spanien till en så kallad ”bastuklubb”.

Nu har den svenska regeringen klassat sjukdomen som en allmänfarlig sjukdom, vilket gör att smittskyddsåtgärder kan vidtas i syfte att stoppa spridningen. Än så länge verkar det röra sig om ett enda fall i Sverige.

En viktig åtgärd är enligt socialminister Lena Hallengren att informera riskgrupper om sjukdomen, samtidigt som sjukvården förbereder sig på att hantera smittade patienter och genomföra smittspårning.

Förutom Spanien och Sverige ska det finnas konstaterade fall i Portugal, Frankrike, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Den smittade mannen i Storbritannien ska ha varit på en resa till Nigeria dessförinnan.