UTRIKES. I Rumänien anser 80 procent av invånarna att landet inte bör ta emot några asylsökare från Mellanöstern. Vidare anser en stor del av den rumänska befolkningen att EU inte bör ta emot några asylsökare från Mellanöstern.

Opinionsinstitutet Inscop utförde en opinionsundersökning bland den rumänska befolkningen om deras inställning till att ta emot asylsökare från Mellanöstern. Resultatet blev att över 80 procent av landets befolkning ansåg att Rumänien inte ska ta emot några asylsökare. Endast 16 procent av landets befolkning såg något positivt i att låta Rumänien ha öppna gränser.

I undersökningen framkom även att det var runt 75 procent av invånarna i landet helst såg att EU över huvud taget inte tog in några asylsökare från regionen runt Mellanöstern. Tillsammans med Ungern, Tjeckien och Slovakien försökte Rumänien att rösta ned EU:s tvångskvoter för att sprida asylsökarna inom unionen.

33,1 procent av de tillfrågade trodde att den stora våg av asylsökare som nu sköljer över Europa beror på att olika organiserade grupper vill ”destabilisera Europa”. 35 procent trodde att det beror på de krig som pågår i regionen och 19,1 procent tror att den stora vågen av asylsökare beror på att de flyr från fattigdom i sina hemländer.

Källa:
Överväldigande majoritet rumäner emot flyktingar


  • Publicerad:
    2015-12-13 12:50