JUDISK MAKT. Den ökända lobbyisten Barbara Lerner Spectre deltar i ett nytt globalt samordnat judiskt projekt för att forma judarnas framtida bestämmelse.

I februari 2018 tilldelades Barbara Lerner Spectre Konungens medalj i 8:e storleken för sina ”framstående insatser för den judiska kulturen i Sverige och utomlands”. Nu utökar hon sin insatser ytterligare.

I måndags lanserade den globala judiska organisationen Our Common Destiny sin intention att verka för en framtida global judisk gemenskap.

Destiny betyder på svenska ungefär ”öde”, men har i vårt språk en negativ klang och kan därför i detta sammanhang bättre översättas med ordet ”bestämmelse”.

Organisationens första möte hölls i Jerusalem. Fler än 30 ledande judiska aktivister från hela världen deltog. Banden mellan judar globalt och till staten Israel skall stärkas ytterligare med detta initiativ, oavsett judars religiösa eller kulturella identiteter. Samarbetet gäller alla rasliga judar.

Kungörandet av projektet åtföljdes av flera seminarier ledda av judiska akademiker från sex kontinenter. Konferensens sista dag är den 11 september.

Projektet som lanseras via Filantroporganisationen Genesis (Genesis Philantropy Group) och backas upp av Israels president Reuven Rivlin, en ämbetspost som inte ska förväxlas med landets premiärministerpost som har större direkt politisk makt.

Från Sverige ingår den prosionistiska extremisten Barbara Lerner Spectre, som gjorde sig ökänd 2010 när hon blev intervjuad för israelisk tv och berättade att Sverige ännu inte hade lärt sig att bli mångkulturellt och att hela förändringen av Europa till multikulturalism kommer att bli smärtsam för européerna, men att denna förändring är ”nödvändig” och kommer att genomföras. Antisemitismen kommer att öka på grund av judarnas ledande roll i denna process, sade hon till den israeliska tv-kanalen.

I Our Common Destinys styrelse med Spectre sitter bland andra den ökände bankiren och juden baron Jacob Rothschild, patriarken för världens rikaste och mäktigaste familj.

I början av 2018 erhöll hon Konungens medalj i 8:e storleken för sina ”framstående insatser för den judiska kulturen i Sverige och utomlands”. Dessa strävanden fortsätter nu även i organisationen Our Common Destiny.

Källor:
Leading Jewish Thinkers And Activists From Six Continents Convene In Jerusalem To Launch Effort To Achieve Unified Vision For Global Jewry
Our Common Destiny


  • Publicerad:
    2019-09-11 12:35