AUSTRALIEN. Ett lagförslag i Australien att begränsa kontanter ska skydda medborgarna från ”riskerna” med kontanter, men politiker ska slippa denna nya ”säkerhet”.

Världen över pågår en digital revolution för ekonomiska transaktionssystem. Bankerna vill skapa kontantlösa samhällen.

Sverige och Norge ligger i framkanten på den kontantlösa utvecklingen, men samma politik förs i stora delar av världen.

I Australien finns ett lagförslag från landets finansdepartement om förbud att göra transaktioner med kontanter överstigande ungefär motsvarande 60 000 kronor.

Lagförslaget har lagts fram för att ”skydda” befolkningen mot ”riskerna” med kontanthantering, som rånrisk, fysiskt våld, terrorfinansiering, penningtvätt med mera.

Men skyddet från riskerna med kontanter ska enligt förslaget inte gälla politiker, som därmed ska få fortsatt rätt att hantera obegränsade mängder kontanter.

Lagförslaget motiverar inte uttryckligen varför inte politiker behöver samma grad av skydd som resten av befolkningen.

Youtubern Naomi Brockwell tror att den nya lagen inte handlar om befolkningens trygghet, utan om statens och bankernas övervakning och styrning av medborgarnas transaktioner.

Källor:
Currency (Restrictions on the Use of Cash—Excepted Transactions) Instrument 2019
Youtube/Naomi Brockwell: Snowden: “All your purchases are tracked.” Here’s what you can do


  • Publicerad:
    2019-10-16 09:45