INRIKES. I en överraskande vändning föreslår regeringen i en lagrådsremiss att alla storbanker som verkar i Sverige måste tillhandahålla kontanttjänster. ”Det är viktigt att samhället värnar om tillgången till kontanter och kontanter som betalningsmedel”, kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund.

Regeringen vill tvinga de storbanker som verkar i landet att tillhandahålla kontanttjänster.

Banker med verksamhet i Sverige och en inlåning på över 70 miljarder kronor ska tvingas tillhandahålla platser för kontantuttag för konsumenter och insättningar av dagskassor för företag. Detta enligt en lagrådsremiss från regeringen med syfte att ”säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster”.

— Det är viktigt att samhället värnar om tillgången till kontanter och kontanter som betalningsmedel. Tyvärr har bankerna fortsatt att minska sin kontantservice, särskilt på glesbygden, kommenterar finansmarknadsminister Per Bolund till DN.

Lagen föreslås börja gälla från och med 2021 och skulle påverka Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank och Länsförsäkringar.

— Förslaget gynnar särskilt de grupper som befinner sig i digitalt utanförskap eller små företag med kontanthantering. Det stärker konsumenternas och företagens ställning som bankkunder och är dessutom bra för samhället i stort genom att de gör betalningsmarknaden mer robust och tillgänglig, menar Per Bolund.

Enligt förslaget kan bankerna komma att få böta ifall de inte tillhandahåller tjänsterna, via en så kallad sanktionsavgift till Finansinspektionen. Vad avgiften blir beror på flera olika omständigheter, men maximibeloppet är motsvarande 5 miljoner euro, i dag cirka 52 miljoner kronor.

Storbankerna själva har tidigare vädjat om att slippa behöva tillhandahålla kontanter till konsumenter överhuvudtaget, då man menar att det inte är lönsamt. Tidigare i år hotade det storbanksägda företaget Bankomat med att börja ta ut avgift för uttag i bankomater ifall staten inte tog över tjänsten.

— Bankomat har över 1 700 kontantautomater som inte längre utnyttjas på det sätt vi skulle önska. Frågan är hur vi ska agera när det inte finns kommersiell bärighet i verksamheten, sa Bankomats vd Nina Wenning till Svenska Dagbladet.

Organisationen Kontantupproret är nöjda med den nya lagrådsremissen.

— Vi har i fyra år arbetat hårt innan- och utanför riksdagshusets väggar för att skydda kontanterna. Vi gläds åt att en proposition äntligen ligger på lagrådets bord men oroar oss för handelns fortsatta avveckling, säger Kontantupprorets initiativtagare Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Källa:
Ny lag ska tvinga bankerna att erbjuda kontanter


  • Publicerad:
    2019-06-20 12:00