EKONOMI. En ny lag som tvingar storbanker att hantera kontanter röstades på torsdagen igenom av riksdagen. Syftet är att behålla möjligheten att betala med kontanter.

Bankerna tvingas erbjuda kontantservice enligt en ny lag. Foto: Sveriges riksbank.

En ny lag om att banker med inlåning på över 70 miljarder kronor ska bli skyldiga att erbjuda kontantservice – som bankomater för privatpersoner och platser för insättning av dagskassor för företag – antogs under torsdagen av riksdagen. Syftet är att behålla möjligheten att betala med kontanter, speciellt för grupper som har svårt att betala på annat sätt.

Bankerna kommer emellertid inte att vara skyldiga att ta emot privatpersoners kontanter. En motion från Vänsterpartiet om att detta borde ingå i lagen avslogs av riksdagen.

Det blir Post- och telestyrelsen som ska övervaka att bankerna följer kraven på att tillhandahålla kontantservice. Banker som inte uppfyller sina skyldigheter ska av Finansinspektionen kunna åläggas att betala en sanktionsavgift.

Lagändringen förväntas leda till att fler företag väljer att ha kvar eller återinföra möjligheten att betala med kontanter.

Lagen kommer att börja gälla 1 januari 2020.

Källa:
Kontantfria banker förbjuds
Banker ska erbjuda kontantservice


  • Publicerad:
    2019-11-30 10:15