EKONOMI. Under onsdagen överlämnade pensionärsorganisationen PRO en namnlista med cirka 140 000 underskrifter till Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund. Organisationen kräver att det ska bli lättare att använda kontanter, exempelvis vid köp av buss- eller tågbiljetter samt bankärenden.

Sverige är tillsammans med övriga nordiska länder ett av de länder i världen där flest transaktioner sker digitalt. På grund av detta tros Sverige kunna bli världens första kontantlösa samhälle. Detta möter dock motstånd, nu senast från pensionärsorganisationen PRO som under onsdagen lämnade in en namnlista med 140 000 underskrifter till finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Enligt PRO skapar det kontantlösa samhället problem för äldre människor men även för människor med funktionsnedsättningar, föreningar, småföretag och människor på glesbygden. Därför vill PRO att Per Bolund och finansdepartementet ska arbeta fram ett lagförslag som tvingar bankerna att ta ett större ansvar för kontanthantering.

Andra problem som pekats ut av motståndare till det kontantlösa samhället är till exempel att transaktioner med betalningskort gör det lättare för illasinnade makthavare att skapa ett omfattande övervakningsamhälle.

I takt med att bankkontor läggs ner ökar efterfrågan på andra former av kontanthantering, exempelvis så kallade kontantcenter. Ett kontantcenter är en plats där insättnings- och uttagsautomater finns samlade, så att kunder både kan sätta in och ta ut kontanter på samma plats. Företaget Bankomat AB uppskattar att antalet kontantcenter kommer att öka från dagens tio till närmare 60 inom två år.

Huruvida Sverige blir världens första kontantlösa samhälle återstår att se men kritiken mot denna utveckling kommer knappast att avta. I vintras granskade SVT Örebro hur örebroarna påverkas och för ett år sedan skrev förbundsordförandena för pensionärsorganisationerna SPRF och SKPF en gemensam debattartikel där de framförde liknande argument som de PRO nu framför.

Källor:
140.000 har skrivit under för kontanthanteringen
Äldre stängs ute i det kontantlösa samhället


  • Publicerad:
    2016-06-22 23:35