EKONOMI. Två forskare har i en kommande studie förutspått att Sverige kommer att bli kontantlöst om ungefär fem och ett halvt år.

Forskarna Niklas Arvidsson från KTH och Jonas Hedman från Handelshögskolan i Köpenhamn presenterade nyligen resultatet från sin kommande studie på ett seminarium anordnat av Handelsrådet. I studien har de kommit fram till att Sverige kommer vara kontantlöst om endast fem och ett halvt år.

Kontanterna tror de dock inte kommer vara avskaffade så pass snart, men i praktiken kommer de inte längre kunna användas eller tas emot ute i handeln.

Arvidsson och Hedman har i studien räknat på vilken tidpunkt som trenden med minskad kontantanvändning och handelns ökade kostnader för kontanthantering kommer till den kritiska punkt då det helt enkelt inte lönar sig för handlarna att ta emot dem längre. Tidpunkten det kommer inträffa har de kommit fram till är den 24 mars 2023.

— När på dagen är vi inte riktigt säkra på, säger Hedman.

I den enkät som forskarna baserar sina resultat på tror hälften av handlarna att de slutat ta emot kontanter senast år 2025. Forskarna menar dock på att det främst inte är handlarna som driver på avskaffandet av kontanter.

— 97 procent av handlarna tar emot kontanter – men bara 18 procent av konsumenternas betalningar sker i kontanter. Så det är konsumenterna som driver på, säger Arvidsson.

De uppger dock även att bankerna trycker på för att få konsumenterna att överge kontanter.

Arvidsson säger vidare att han tror att Sverige är redo att bli kontantlöst inom en så pass snar framtid.

— Ja, det är stora delar av Sverige, men det finns också grupper som absolut inte är redo. Äldre, personer med funktionsnedsättningar, immigranter och mindre företag. Där måste man hitta lösningar som hjälper dem.

De hävdar också att trots att Sverige är ett så pass litet land, så ska vi ligga i framkant när det kommer till att bli ett kontantlöst samhälle. Detta är någonting som Arvidsson tror att det beror på en historia av ”tillit för institutionerna” samt att vi ”länge har haft en stabil demokrati”.

Källa:
När slutar handeln med kontanter? Nu finns det ett datum för det.


  • Publicerad:
    2018-09-24 19:05