BANKVÄLDET. Att frånta medborgarna möjligheten att använda kontanter är att leda dem rakt in i en digital diktatur, säger Björn Eriksson, tidigare rikspolischef i Sverige.

Den före detta rikspolischefen Björn Eriksson är talesman för Kontantupproret, ett nätverk av olika intresseorganisationer, branschförbund och privatpersoner. De verkar för att hålla kvar kontanter som betalningssätt i Sverige.

— Monopolisterna kommer alltid att föredra kort för det är det man tjänar pengar på, säger Eriksson.

Han bekymrar sig för en framtid där man monterar ner det enda offentliga betalningssystemet, det vill säga kontantbetalningen, till förmån för de privata bankernas digitala betalningstjänster.

I Sverige finns redan flera ställen där kontanter inte accepteras, exempelvis på vissa bussar och vårdcentraler, och utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle har varit snabbare än i övriga europeiska länder. Forskare vid Kungliga tekniska högskolan säger att Sverige kommer att vara helt kontantlöst redan år 2023.

Användarvänliga system är också brottslingsvänliga
De elektroniska betalningssystemen skapar möjligheter för nya former av brottslighet som tynger polisen. Nätbedrägerierna växer enormt snabbt. Dessa drivs ofta av internationella ligor.

— Det blir både lättare och svårare att tackla den här typen av ekonomisk brottslighet, säger kriminalkommissarie Hannu Kortelainen vid Helsingforspolisen.

— Transaktioner som gjorts elektroniskt är lättare att följa och spåra, men samtidigt har kriminella stora möjligheter att hitta på nya sätt att utföra brott, säger Kortelainen. Han berättar att det som är enkelt för kunden att använda ofta också är enkelt för en kriminell person att utnyttja.

Just nu utreder Helsingforspolisen en av de största nätbedrägerihärvorna som någonsin har funnits i Finland, rapporterar YLE. Amerikanska bankkort har kopierats och används nu för elektronikinköp för hundratusentals euro i Finland.

Björn Eriksson säger att bankerna ”kan leva med det” trots att de ofta kompenserar bankkunder för bedrägeriförluster. Det beror på att lönsamheten med kortavgifter är så stor att det ändå är värt att fortsätta använda dessa betalningssystem.

Gamla människor och barn hamnar i en utsatt situation när inte kontanter finns, men ett kontantlöst samhälle är inte bara odemokratiskt utan dessutom utsatt för stora säkerhetsrisker. Det räcker med ett strömavbrott för att betalsystemen inte ska gå att använda.

Storasyster ser dig
I ett kontantlöst samhälle blir det ännu lättare att övervaka de enskilda medborgarna. Varje köp registreras såväl hos företagen som hos bankerna och det betyder att allt fler har tillgång till data om oss och våra levnadsvanor.

Björn Eriksson anser att svenskar och finländare är för godtrogna, och att det har en historisk förklaring i att vi haft hög tillit till staten.

— I Tyskland, till exempel, skulle kontantlöshet vara otänkbart, säger Eriksson.

Han är ändå nöjd över den konsensus som nu verkar råda bland partierna i Sverige om att kontantavvecklingen gått för snabbt framåt och att striktare reglering av bankväsendet behövs.

I Finland går utvecklingen långsammare och tilltron till kontanter är fortfarande hög, skriver YLE.

Källa:
”Utan kontanter går vi rakt in i en digital diktatur” – tidigare rikspolischef varnar för naivitet


  • Publicerad:
    2018-12-03 08:05