USA. I ett nytt utspel lovar den tillträdande presidenten Joe Biden att hjälpa små företag att återhämta sig från coronakrisen. Men bara så länge de ägs av icke-vita eller kvinnor.

I en av sina löften inför sin kommande mandatperiod som USA:s president utlovar demokraten Joe Biden federalt stöd till småföretagare som drabbats hårt under den pågående coronapandemin.

— Vårt fokus kommer att vara på små företag i centrum som varken är förmögna eller väletablerade, som möter verkliga ekonomiska utmaningar utan att ha begått några fel, lovar Biden i uttalandet.

Men enligt Biden är inte alla småföretagare lika mycket värda under den nya vänsterliberala regimen.

— Vår prioritet kommer att vara företag som ägs av svarta, latinos, asiater och ursprungsamerikaner [indianer. reds. anm.], företag som ägs av kvinnor, fortsätter Biden, som alltså inte ens nämner vita småföretagare.

Enligt Biden har många av icke-vita och kvinnors företag svårt att få banklån. Dessutom saknar de enligt den tillträdande presidenten både advokater och revisorer och förstår inte heller hur man kan få stöd under coronakrisen.

Hur vita småföretagare ska överleva coronakrisen framgår inte av Bidens utspel.


  • Publicerad:
    2021-01-11 20:00