USA Minoritetsgrupper utgör Joe Bidens viktigaste väljarbas. Men efter kriget i Gaza vill knappt 20 procent av araberna rösta på presidenten.

Som presidentkandidat för Demokraterna är Joe Biden beroende av stöd från en rad minoritetsgrupper, såsom afrikaner, latinamerikaner, sexuellt avvikande och även personer med ursprung i Mellanöstern.

Under presidentvalet 2020 fick Biden 59 procent av alla arabers röster, vilket alltså hjälpte honom att besegra den sittande presidenten Donald Trump. Arab American Institute (AAI) har nyligen genomfört en opinionsundersökning bland röstberättigade araber i de fyra nyckeldelstaterna Florida, Michigan, Pennsylvania, och Virginia för att ta reda på huruvida kriget i Gaza påverkat folkgruppens stöd. Resultatet är katastrofalt för Biden, då det visar att endast 18 procent av de tillfrågade araberna idag är villiga att rösta på honom.

I snitt 88 procent av araberna uppger också att de har en negativ syn på hur presidenten har hanterat konflikten i Gaza. Innan 7 oktober ansåg 24 procent av de röstberättigade att Biden hanterade konflikten på ett bra sätt, men idag är det endast fem procent.

Stödet för Bidens rival har dock inte ökat bland araberna som konsekvens av detta. Medan Trump fick 35 procent av arabrösterna under presidentvalet 2020 uppger 32 procent i den nya opinionsundersökningen att de tänker rösta på honom. 40 procent av de tillfrågade araber uppger istället att det ”inte är entusiastiska överhuvudtaget” att rösta i årets presidentval.