ÖPPNA GRÄNSER Det lokala straffrättsliga systemet har fått stärkas med belopp som överstiger den sammanlagda kommunala budgeten. Offentliga skolor, brottsbekämpande myndigheter och sjukvård går på knäna.

Kinney County i Texas, USA, brukar ses som ett typiskt amerikanskt gränssamhälle, vars invånare tvingats bevittna en eskalering av brottsligheten i takt med att den illegala invandringen löpt amok sedan Joe Bidens tillträde till presidentposten för tre år sedan. Statistiken härför mätt i antalet brottsmål tycks dock aldrig ha uppmärksammats i någon större skala.

Det gjorde den emellertid efter en utfrågning i House Budget Committee förra veckan, där distriktsåklagare Brent Smith ställde 134 brottsåtal under Trump 2020 mot motsvarande siffror för åren efter Bidens olika exekutiva order och återkallanden av gränssäkerhetspolicies:

  • 2021: strax under 3000.
  • 2022: 6800.
  • 2023: drygt 5800.

Detta innebär en ökning med närmare 5000 procent från 2020 till 2022 och en tillväxt med drygt 4200 procent från 2020 till 2023.

— Kinney County verkar normalt inom en årlig budget på 6 miljoner dollar, påpekade Smith för de församlade lagstiftarna och fortsatte:

— Den öppna gränspolitik som antagits av Bidenadministrationen har dock krävt att kommunen avsevärt utökar kapaciteten hos det lokala straffrättssystemet, vilket har kostat Texas skattebetalare ytterligare 10,5 miljoner dollar.

Smith beskrev vidare hur offentliga skolor och brottsbekämpande myndigheter tagit stryk av den rekordhöga olagliga invandringen samt hur invånare i Kinney County i behov av akutsjukvård avlidit helt i onödan.

— Vid båda tillfällena var all tillgänglig ambulanspersonal redan engagerad i människosmugglingsverksamhet flera mil bort och var oförmögen att serva länets invånare, sa han och tillade:

— Detta är bara exempel på hur öppna gränser har dödliga konsekvenser för amerikaner över hela denna nation.

Kinney County har en befolkning på strax under 3 200 invånare. Cirka 200 000 illegala migranter beräknas från oktober 2023 till mars i år ha korsat gränsen i den så kallade Rio-sektorn, som samhället är en del av.