USA Republikaner i representanthuset lovar att gå till grunden med uppgifter från en Biden-tjänsteman som skröt om sitt avtal med federala myndigheter och kallade ”migrantkrisen” för ”en guldgruva”.

Ett dokumenterat erkännande har väckt intresset hos republikaner i representanthuset att inleda en utredning om Biden-administrationens utbetalning av miljarder dollar till invandrarhem belägna vid gränsen och drivna av statliga entreprenörer.

Ordföranden för Bidens så kallade övergångsteam Andrew Lorenzen-Strait fångades förra veckan på video när han skröt om hur han använder gränskrisen till att arrangera organisationers mörkade affärsuppgörelser med federala myndigheter. Lorenzen-Strait beskrev i sammanhanget ”den humanitära krisen” som ”en guldgruva” för hans ”verksamhet”.

Ordföranden för House Homeland Security Committee Tennessee-Republikanen Mark Green menar i Washington Examiner att de korruptionsanklagelser som nu riktas mot Andrew Lorenzen-Straits motiverar kommittén till en närmare granskning av hur myndigheten Immigration and Customs Enforcement (ICE) upphandlar sina kontrakt.

Att, möjligen på initiativ av president Bidens övergångsteam 2020, tilldela [för uppgiften, reds anm,] dåligt rustade ideella organisationer som Endeavors massiva kontrakt med ensamrätt till tjänster för oregistrerade migranter, kan visa sig vara ett oacceptabelt missbruk av skattebetalarnas medel, och ICE måste svara för dessa anklagelser.

Project Veritas

Republikanen från Los Angeles Clay Higgins, som leder Säkerhetsunderkommittén för inrikes gränssäkerhet och efterlevnad samt Dan Bishop, Republikan från New York City tillika ordförande för Underkommittén för tillsyn utredningar och ansvarighet, ställer sig båda bakom Greens krav på ICE om ett överlämnande av all dokumentation över ett affärsavtal på 87 miljoner dollar rörande inhysning av migranter vid gränsen på hotell istället för statligt ägda bostadscentra.

Det var efter en rapport av Project Veritas om Biden-tjänstemannen Lorenzen-Straits ovan nämnda skryt, som kontraktsfrågan förra veckan återaktualiserades. Department of Homeland Securitys generalinspektörskontor svarade med att inleda en undersökning av 87 miljoner dollars-avtalet med Endeavors. Man kom därvid fram till att kontraktet var omotiverat, samt att företaget hade försnillat 17 miljoner dollar av de medel som de inte använde för avsedda ändamål.

Fjärde fallet av corrupt bargain i landets historia?

I ett mail till tillförodnade ICE-chefen Patrick Lechleitner uppger Higgins och Bishop att Lorenzen-Strait själv refererat till Endeavors-affären som ett fall av en ovanlig korruptiontyp.

Mr. Lorenzen-Strait hänvisade till vad som verkar vara Endeavors-kontraktet som corrupt bargain.

Uppgiften kan kompletteras med Lorenzen-Straits egna uttalande på Instagram, där han utser uppgörelsen till just ett exempel på denna företeelse.

Corrupt bargain (ung. ”korrupt kap”) är en typ av maktutövning eller korruption, som i rättsligt hänseende kan vara allt från direkt kriminell till snarare endast oetisk, och som enligt amerikanska historieböcker utövats endast tre gånger i landets historia, nämligen genom tre presidentdekret:

  • 1824 års beslut att med hänvisning till elektorsrösternas fördelning låta representanthuset utse presidentvalets vinnare
  • 1877 års stora kompromiss efter föregående års presidentval, där anklagelserna om valfusk duggade tätt.
  • 1974 års beslut att benåda ex-presidenten Richard Nixon.