Dagens datum 23 september: Denna dag 1917 föddes den norske nationalsocialisten, SS-officeren och frontkämpen Bjørn Østring. Han var också Quislings livvaktschef och hyllade den norske NS-ledaren de sista åren av sitt liv.

östring

Bjørn Østring föddes i den lilla staden Gjøvik i Oppland, mellersta Norge, den 23 september 1917. Han växte upp hos sina morföräldrar, som var nationalsocialister och sympatiserade med Finlands kamp mot det kommunistiska Sovjet..

Morföräldrarna beundrade också Vidkun Quisling som hade blivit känd efter första världskriget för sitt humanitära arbete inom Rysslandshjälpen, som räddade miljontals ryska flyktingar i den ukrainska delen av Sovjetunionen från massvält. Østring var närmaste medarbetare till Rysslandshjälpens chef, den berömde polarforskaren Fridtjof Nansen. När Quisling blev känd för världen som en mycket framgångsrik humanitär arbetare (Qusling själv uppges ha varit orsaken till att 200 000 människor räddades) var Østring bara några år gammal. Vid vuxen ålder skulle Østring  bli en av Quislings närmaste män.

Påverkad av hans morföräldrars syn på nationalsocialismen gick Østring 1933 med i Nasjonal Samlings ungdomsorganisation NSUF. 1935 gick han med i själva partiet och 1940 blev han som 23-åring riksledare för NSUF.

Bjørn Østring på östfronten.

Bjørn Østring på östfronten.

1941 gick han med i Norske Legion, som tillhörde Waffen-SS, och anmälde han sig frivillig som frontkämpe till östfronten. Østring hade egentligen velat åka redan 1940, men Quisling ansåg att han skulle göra mer nytta på hemmaplan och Østring gav då med sig och stannade ett år till.

I Norske Legion uppstod det som skapade stark irritation hos många norrmän: istället för att kämpa under norsk ledning och sättas in i Finland, togs beslut om en tysk stab och att de norska soldaterna skulle skickas till Leningrad. Detta orsakade svår splittring där staben upplöstes. Situationen löstes först då den norske majoren Arthur Qvist utsågs till befälhavare över den norska legionen. Krigsplaceringen stod dock fast – östfronten och vid Leningrad.

Under striderna vid fronten avancerade Østring till SS-Untersturmführer. Han tilldelades järnkorset och Östfrontsmedaljen samt den norska utmärkelsen Frontkjempermerket. 1942 var han tillbaka i Norge igen och kom att ansluta sig till en särskild vaktstyrka , Gjestene, som tillsammans med Quislings personliga vaktstyrka Førergarden vaktade NS-ledarens hus Gimle i Oslo. 1944 ledde Østring vaktstyrkan.

Østring dömdes efter kriget till sju års fängelse i det grundlagsvidriga landssvikoppgjøret – den norska exilregeringens hämnd mot dem som sympatiserat med eller engagerat sig för nationalsocialismen i Norge. Efter fängelsevistelsen arbetade Østring som målare för att försörja sin familj, en fru och fem barn. Østring var gift med Anne Eline Christie som var skådespelare och hade en av huvudrollerna i den enda norska nationalsocialistiska filmen som producerades, Unge viljer från 1943.

Østring kom efter kriget att bli ett slags språkrör för de norska frontkämparna och nationalsocialisterna. Han bidrog till att bygga upp ett gediget NS-arkiv och talade med författare och historiker för att ge dem en mer korrekt beskrivning av den nationalsocialistiska tiden i Norge.

En av dem som Østring samtalade med var historikern och förre Milorg-mannen – alltså Østrings  tidigare fiende – Svein Blindheim. De båda blev goda vänner och denna vänskap kom senare att bli omtalad. Blindheim själv blev kontroversiell eftersom han utmanade ”den norska myten” i sina böcker.

20071013-175434-pi_1480823aBland annat förde Blindheim fram en annan syn än den rådande på den tyska invasionen, norska exilregeringen, norsk efterkrigspolitik m.m.

Han ifrågasatte fängelsestraff och dödsdomar mot nationalsocialister, påpekade att britterna dödade flest människor i Norge under andra världskriget och skrev objektivt och respektfullt om de människor han stridit mot under andra världskriget. Østring var en av hans främsta källor.

I boken Vi Sloss for Norge som kom ut 2007, en bok som bygger på intervjuer med Blindheim och  Østring, kallar Blindheim den senare för ”krigshjälte”. Detta blev en ”skandal” i norska medier.

Østring hade året innan ställt upp i en kontroversiell radiodokumentär med NRK och beskrivit Quisling som ”den ädlaste människa jag har känt”.

Jeg husker godt vår første samtale. Det var på et NS møte på et lite sted på Hedemarken på midten av 30-tallet. Som vanlig på slike møter var det stint av røyk. Men jeg likte ikke røyk og gikk ut på verandaen. Og Quisling likte tydeligvis ikke røyk han heller. For plutselig sto han ved siden av meg. Det var klar stjernehimmel. Og jeg var gammel speider og hadde nylig tatt astronomimerket. Så jeg begynte å snakke om stjernene, og Quisling snakket om universet, evigheten og de store ting… Dette var første gang jeg traff ham, og jeg fikk et fantastisk inntrykk av et stort menneske.

Hele mitt liv – både den gangen han levde og i dag – er jo blitt et liv rundt personen Quisling. Jeg regner ham som det fineste og edleste mennesket jeg noen gang har truffet. Jeg kan ikke se noe jeg kan laste ham for i det hele tatt.

Østring hade flera av Adolf Hitlers målningar uppsatta på sitt arbetsrum och kommenterade med ett leende det med att de är gjorda av ”världens mest berömda målare”. Østring förstod sig dock inte helt på den tyska politiken. Han förstod inte den tyska inställningen till judarna, trodde på ”förintelsen” och trodde att Tyskland skulle fortsätta ockupera Norge efter kriget. Østring tog dock aldrig avstånd från Quisling eller nationalsocialismen i Norge. Hans främsta insats var att förmedla en mer korrekt syn på denna del av Norges historia. ”Gammelnazisten”, som Østring kallades i norsk media, avled 2012.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-09-23.


  • Publicerad:
    2016-09-23 00:20