IT-SÄKERHET. Många appar för videokommunikation är osäkra, enligt en undersökning vid Mozilla Foundation.

Många videoappar har bristande säkerhet och tillåter alldeles för enkla lösenord. Foto: Public Domain Pictures (Public Domain).

De flesta appar för videokommunikation är osäkra och lever inte ens upp till minimikraven. Detta enligt en grupp säkerhetsforskare vid Mozilla Foundation, skriver Nya Dagbladet.

Forskarna har undersökt de mest kända apparna för videomöten och kommunikation och slutsatsen är att många av dessa inte håller måttet.

Som exempel på appar med dålig säkerhet nämns Discord, Zoom, Houseparty och Doxy. Dessa kritiseras för hur de hanterar användarnas uppgifter och att de faktiskt delar användarnas information vidare till tredje part för riktad reklam och marknadsföring.

Appar som får bra betyg är Signal och Facetime – framför allt eftersom dessa använder end-to-end-kryptering.

Flera av apparna godkände osäkra lösenord som ”12345” eller ”11111”, vilka är extremt lätta att gissa sig till både med och utan digitala verktyg.

Forskargruppen gick totalt igenom 15 appar. Discord som i vissa avseenden fick ett bra betyg bedömdes dock vara bland de som hade sämst säkerhet. De övriga var Houseparty och Doxy.me.

En kort tid efter undersökningen ändrade Discord sina inställningar så att det nu inte längre är möjligt att välja alltför enkla lösenord.


  • Publicerad:
    2020-05-08 19:10