STORBRITANNIEN På inrådan av lokala myndigheter placerade en familjedomstol flickan Ruby hos en dömd pedofil som förövade sig på henne under flera år. Tillfälligheter gjorde att just det här fallet nådde offentlighetens ljus.

Ett vänsterstyrt stadsfullmäktige i Storbritannien har nu lovat att man aldrig kommer att göra om misstaget att placera ett barn i en pedofils vård igen. Detta efter att man beslagits med att ha gjort just detta – med konsekvensen att en ung flicka under flera år utsattes för sexuella övergrepp och till slut blev gravid. Labourpartikontrollerade stadsfullmäktige i Leeds har nu tvingats påvisa att man vidtar konkreta åtgärder syftande till att förhindra en upprepning av fallet Ruby – en flicka som i enlighet med en familjedomstols beslut, samt på lokala myndigheters inrådan kom att omhändertas av en pedofil – en välkänd sådan.

Skandalen avslöjades i en rapport publicerad i januari. Det konservativa stadsrådet Ryan Stephenson lade denna vecka fram en motion i ärendet. I samband med presentationen av motionen sa han till en knäpptyst kammare:

– Övergreppen som tillfogats Ruby var både förutsägbara och möjliga att förhindra … Ett antal av oss har haft över ett år på sig att reagera på och dra lärdomar från det här fallet. Det hade inte behövt komma till fullmäktige först idag … Så sker bara för att det har gjorts ett samordnat försök att blockera en demokratisk granskning.”

Våra barntjänster har fått högsta betyg

Den Labour-kontrollerade administrationens verkställande ombud för barns sociala omsorg stadsrådet Fiona Venner har försökt att avvärja kritiken genom att hänvisa till en undersökning som i maj i fjol gav Leeds betyget ”enastående” för kommunens barntjänster. – (Fallet Ruby uppdagades innan denna betygsättning gjordes.) På det fullmäktigemöte, där fallet Ruby dryftades, påpekade Venner att granskaren under sitt senaste besök ”inte fann några allvarliga problem med skyddet av barn i Leeds”. Det lokala konservativa partiets ledare, fullmäktigeledamot Andrew Carter, fortsatte diskussionen med att säga att han hade blivit ”allvarligt vilseledd” av den lokala Labour-styrda administrationen och anklagade sina fullmäktigekollegor för att vara ”mer bekymrade över rykte än vad som hade gått fel i en mycket tydligt tragisk fall”.

Som ett sannolikt resultat av att ovan nämnde stadsrådet Stephenson tvingade fram en debatt, så röstade till slut alla partier i fullmäktige för att anta en vitbok där det fastslås:

Detta fullmäktige anser att det inte ska finnas några omständigheter under vilka dömda sexualförbrytare får vårdnaden om barn.

”Fanns oro för den dömde pedofilens lämplighet som vårdnadshavare

Enligt rapporten från Leeds Safeguarding Children Partnership, som avslöjade fallet, beviljades en dömd barnsexualförbrytare juridisk vårdnad över Ruby ”trots oro över hans lämplighet” med tanke på hans historia som pedofil, och ingenting gjordes för att stoppa det. Efter att ha beviljats vårdnaden om barnet arresterades mannen på grund av anklagelser om att olagliga fotografier fanns på hans dator. Han frigavs dock till slut utan åtal i brist på bevis.

Övergreppen som Ruby utsattes för i händerna på den dömde pedofilen avslöjades först efter att hon blivit gravid och försökte göra abort medan hon fortfarande var minderårig. Eftersom hon var under den lagliga åldern för samtycke – 16 år i England – hänvisades Ruby till socialtjänsten, som senare genom tester avslöjade att hennes pedofilvårdare var pappan till barnet hon bar på. När hon intervjuades efter att ha blivit räddad från sin förövare sa Ruby att hon inte hade insett att hon utsattes för övergrepp, eftersom det ”alltid hade hänt så länge hon kunde minnas”. Hon avslöjade också att hon pressats till att hålla tyst av sin vårdnadshavare, som hotade med att ta livet av sig om hon berättade för någon om deras förehavanden.