ANTIKRISTENDOM. Både Nils-Erik Mellström och hans hustru Monica är mångåriga präster i Svenska kyrkan.

I september rapporterade Nordfront om att Centerpartisten Nils-Erik Mellström i Lesjöfors norr om Filipstad vill modernisera nuvarande arbetsvecka och rensa bort alla ”kristna” högtider. I det mångkulturella Sverige behövs något nytt som ”passar alla oberoende av religion eller kulturarv”, anser Mellström.

Både Nils-Erik Mellström och hans hustru Monica Mellström är själva präster i Svenska kyrkan sedan lång tid tillbaka. Nils-Erik har under senare år hoppat in som extra tjänstgörande präst vid dålig bemanning.

Vägen som går förbi prästgården vid Rämmens Kyrka i Lesjöfors där paret tjänstgjorde kallas också Mellströms väg efter prästparet.

Nils-Erik Mellström framställde sitt förslag i en publicerad insändare i den judiskt ägda tidningen Dagens Nyheter.

Hur Mellströms utspel har tagits emot inom Svenska kyrkan är oklart, eftersom man inte har publicerat offentliga uttalanden om förslaget. Inte heller ”kristen press” har kommenterat den antikristne prästens förslag.

Källa:
DN Åsikt. ”Dags att skrota kristna helgdagar”


  • Publicerad:
    2019-10-10 09:45