REPORTAGE Multimiljardären David Rockefeller var tankesmedjans mest betydelsefulla aktör.

En person som personifierat organisationen är David Rockefeller. Han har beskrivits som en av världens rikaste män, tankesmedjan har namngett studieprogram i hans ära. Han var verksam i organisationen i decennier och bidrog till att bygga på makten genom att skapa samarbeten med Europa och Japan genom Trilaterala kommissionen.

David Rockefeller was born in 1915 into what is likely the richest family in human history (the European Rothschilds being their main rival for this title). His grandfather, John D. Rockefeller, at one time held an estimated inflation-adjusted equivalent of a hundred billion dollars or more in today’s values, far outdistancing even the richest individuals of our era. [...]

As a man who has epitomized the Establishment, David Rockefeller is, fittingly, also one of the two most important leaders of the CFR during the 1976–2014 years. As this is written in 2014, David Rockefeller is revered as the still living legend linking the Council’s past with its present. It is difficult to exaggerate his importance in several areas, including as the CFR’s alltime leading financial contributor. Though exact amounts are not available, consider that during every single year since 1976, he was always ranked in the top group of contributors in the CFR’s Annual Report listings, and that he often gave special gifts, such as one for “$25 million and above” in 2007.

Wall Street's Think Tank: The Council on Foreign Relations and the Empire of Neoliberal Geopolitics, 1976-2014. sida 30.

Hans kontakt med Rothschilds finns också beskriven:

In 2012 David was at the center of a significant event in Rockefeller family history, the formalization of the long-standing informal cooperation between two of the wealthiest families in world history, the U.S.-based Rockefellers and the European-based Rothschild family. In May of 2012, the Rothschild Investment Trust, RIT Partners, announced that it would purchase a 37 percent stake in Rockefeller & Company, the Rockefeller family wealth advisory and asset management group, with $34 billion under management. Lord Jacob Rothschild joined the board of directors of the Rockefeller firm, on which David Rockefeller Jr. sits, and of which David Rockefeller Sr. is honorary chair. At the time of the Rothschild purchase, David Sr. stated: "Lord Rothschild and I have known each other for five decades. The connection between our two families remains very strong. I am delighted to welcome Jacob and RIT as shareholders." The Rockefeller family also remains strong in the CFR; the Council’s 2013 Annual Report lists David and four other Rockefellers, joining his daughter Peggy Dulany as members of the organization.

Wall Street's Think Tank: The Council on Foreign Relations and the Empire of Neoliberal Geopolitics, 1976-2014. Sida 34-35.

David Estulin skriver i sin bok ”Den sanna historien om Bilderbergsruppen” att:

"Lord Victor Rothschild och Laurence Rockefeller, nyckelmedlemmar i två av de mäktigaste familjerna i världen, handplockade personligen hundra ur världens elit för det hemliga syftet att regionalisera Europa."

The Bilderberg group is composed of leaders from Western Europe and North America, led by David Rockefeller and Prince Bemhard of the Netherlands. The Bilderberg meetings provide opportunities for informal off-the-cuff and off-the-record exchanges of ideas about world affairs. While these meetings are shielded from publicity, and no information on their content is available, the participants are known. Among the United States participants, 121 (71 percent) are members of the Council. The Steering Committee of fifteen and the Advisory Committee of seven are made up exclusively of members of the
Council on Foreign Relations.

Imperial Brain Trust: The Council on Foreign Relations and United States Foreign Policy. Sida 80.

Giovanni Agnell, den nu bortgångne chefen för Fiat, sa följande: ”Europeisk integration är vårt mål, och där politikerna har misslyckats, hoppas vi industrimän på att lyckas.”

Jag har aldrig läst detta någon annanstans och Estulin har inte skrivit ut var han fått det ifrån. Du som läsare får alltså värdera informationen själv. Vad som definitivt är vederlagt är att David Rockefeller besökte dessa möten där flera av Europas maktmänniskor deltog.

A comparison of the fifty-two U.S. citizens participating as top leaders in the Bilderberg meetings (on the steering committee or listed as an Honorary Secretary-General) with CFR membership lists reveals the striking fact that 48 of them (92 percent), have been members of the CFR. This includes thirteen who were also directors of the Council: Joseph E. Johnson, Kenneth W. Dam, Arthur H. Dean, Louis V. Gerstner, Winston Lord, Charles McC. Mathias, George J. Mitchell, Bill D. Moyers, David Rockefeller, Gabriel Hauge, Richard C. Holbrooke, Henry A. Kissinger, and Marina von Neumann Whitman. Hauge, whom President Eisenhower sent to Bilderberg meetings as his personal representative, was also a longtime treasurer of the CFR; Lord was also president; and of course Rockefeller was chair of the Council for fifteen years. Clearly, the Bilderberg Group, organized by some of the leading nobles of Europe, together with their multinational corporate allies, consider the CFR to be the U.S. organization to be in consultation with when discussing and attempting to develop mutual understanding and consensus on what they consider the key issues of the future.

Wall Street's Think Tank: The Council on Foreign Relations and the Empire of Neoliberal Geopolitics, 1976-2014. Sida 134.

År 1977 deltog David Rockefeller och Zbigniew Breezinski på Bilderbergsmötet, de tyckte att Japans ledarskap skulle bjudas in för att Japan började bli allt mer mäktigt. De fick ett vänligt men bestämt nej på denna förfrågan. CFR och USA hade haft Japan som en viktig del i den amerikanska nationens internationella intressesfär, främst av marknadsmässiga skäl. För att lösa detta skapade Rockefeller, CFR och Breezinski den Trilaterala kommissionen med representanter från alla tre regionerna. Precis som många från CFR deltog i arbetet i Bilderbergsmötet deltog många från Bilderbergmötena i den Trilaterala kommissionen. I kommissionens nordamerikanska grupp fanns det år 2011 92 personer från USA, 23 från Kanada och 13 var från Mexiko. Av de 92 amerikanska medlemmarna var 68 medlemmar i CFR alltså 74 procent.

Medlemmarna i CFR är alltså högst inblandade i två andra organisationer som själva är ökända för att förespråka en kapitalistisk liberal frihandel, som därför vill bryta ned (nations)gränser och hinder för deras varor och produkter som de äger eller kontrollerar.

Stiftelser och tankesmedjor

En stor del av makten finns också i stiftelser och andra tankesmedjor. Precis som att CFR-medlemmar sitter i bolagsstyrelser så sitter de också i rika stiftelsers styrelser. Vissa har de skapat själva och andra har de tagit över. År 1971 såg det ut såhär bland de sju ledande stiftelserna.

Number of Council Members Among Trustees of Seven Leading Foundations (1971)

Rockefeller Foundation - 14 av 19
Carnegie Corporation - 10 av 17
Ford Foundation - 7 av 16
Rockefeller Brothers Fund - 6 av 11
A. P. Sloan Foundation - 5 av 17
Commonwealth Fund - 4 av 9
C. F. Kettering Foundation - 3 av 13

Imperial Brain Trust: The Council on Foreign Relations and United States Foreign Policy. Sida 79.

År 2010 publicerades en lista på de tankesmedjor som hade mest inhemsk makt, i USA blev CFR placerad som nummer tre bakom Brookings Institution och Carneige Endowment. Shoup förklarar i sin bok varför han tycker att den här listan är felaktig.

McGann’s list of leading U.S. think tanks totaled fifty. A discussion of the top twelve’s connections to the CFR follows, then we will briefly examine the leadership of sixteen more of
the think tanks, all among the top thirty-five on McGann’s list. This will illustrate that the CFR has wide and deep connections to the great majority of top U.S. think tanks. At least twenty-six
out of the top thirty-five are part of either the Council’s inner or wider circle.

Wall Street's Think Tank: The Council on Foreign Relations and the Empire of Neoliberal Geopolitics, 1976-2014. Sida 101.

Vad som inte framkom var att tolv av dessa tjugo var också medlemmar i CFR, de sitter alltså ofta på två stolar. Brookings Institute som blev nummer ett på listan hade fem av deras ledande chefer som medlemmar i CFR. 31,1 procent av deras trustees var medlemmar i CFR och 50 procent av deras hederstrustees. När det kommer till Carneige så var 27 procent av deras trustees medlemmar i CFR, inklusive vice styrelseordförande, presidenten och vice presidenten. För Rand Corporation var det 16,7 procent och en av dessa var president och VD. The Heritage Foundation hade ingen CFR-medlem vid tillfället, men chefen för utrikespolitiska- och försvarsstudier var medlem i CFR sedan 15 år tillbaka från studien.

The Center for Strategic and International Studies hade 60 procent av deras medlemmar i CFR och de innehade höga positioner såsom ordförande, vice ordförande och president. Shoup tar upp fler i hans genomgång men vad han visar är att dessa har starka eller vissa band till CFR. Shoup tar upp ytterligare några. Jag har valt att lyfta fram The German Marshall Fund och The Open Society, där juden George Soros är ordförande. Han har även haft en direktörsposition inom CFR och har varit medlem sedan 1988, den dåvarande presidenten i The Open Society var också aktiv i CFR. The Atlantic Council hade 42,2 procent av deras styrelsemedlemmar i CFR, tolv av tretton hedersdirektörer var CFR och 73,3 procent av deras permanenta direktörer var medlemmar i CFR.

Jag har valt ut dessa särskilt, trots författaren Laurence Shoups långa lista, anledningen till detta är för att dessa organisationer stöttade kuppmakarna år 2020 i Vitryssland. Historien om det har jag belyst i en tidigare artikel. I nästa artikel kommer jag gå in på hur organisationen slutade vara centrerad till New York och Wall Street för att kunna bredda sin maktbas.