ÅSIKTSBROTT. Åklagarsidan i pinsamt försvar i rättegången mot åsiktsförbrytaren Alison Chabloz.

Alison Chabloz uppträder på debattforumet The London Forum. 

Den 10 januari ställdes trubaduren Alison Chabloz inför skranket. Hon är genom ett privat judiskt initiativ åtalad för att ha använt kommunikationsteknik för att sprida ”grovt kränkande material” om judar. Hennes sånger består bland annat av ”förintelseöverlevares” bevisat lögnaktiga påståenden om ”förintelsen”. Omständigheten att berättelserna är lögnaktiga, anser Chabloz gör att de kvalificerar sig för att sjunga satiriska sånger om dem. Tre av dessa ”grovt kränkande” sånger ligger till grund för åtalet: (((Survivors))), Nemo’s Anti-semitic Universe och I Like the Story as it Is.

Det är den judiska ”filantropiska människorättsaktivisten” Gideon Falter och hans välfinansierade organisation Campaign Against Anti-Semitism som har beställt åtalet mot henne. Falter sätter enligt egen utsago i system att krossa antisemiter som inte accepterar den officiella historieskrivningen om ”förintelsen” genom att försöka få deras bankkonton stängda, sparkade från sina jobb och uthängda i media. För allas lika värdes skull.

Chabloz’ sånger spelades upp inför rätten, vilka orsakade skratt, applåder och glada rop från läktaren, där mellan 40 och 50 människor som ville visa sitt stöd för Chabloz hade kommit för att närvara vid rättegången, något som orsakade kraftfulla reprimander från domaren. Redan på väg in till rättegången hade Chabloz mötts av blommor och vänliga hälsningar. Jez Turner, som är ledare för samhällsdiskussionsföreningen The London Forum talar om den opinionsbildande effekt som detta hade, eftersom Chabloz’ entré till rättegången bevakades av flera tidningar. Glada och blomsterprydda bilder på sanningssägare kan mjuka upp kritiken mot dissidenter, anser Turner.

I ett ovanligt utspel av demokrati, öppnade även Daily Mail det förhandsmodererade kommentarsfältet — av svenska journalister ofta kallad ”pissrännan” eftersom läsarna där ventilerar sina egna åsikter, vilka inte alltid överensstämmer med tidningarnas agenda. Detta är mycket ovanligt under pågående rättegångar i Storbritannien, eftersom människors åsikter anses kunna påverka juryn. Kommentarer som: ”obildade personer använder alltid nedsättande ord mot människor med åsikter som skiljer sig från den indoktrinering de har utsatts för”. Andra upplyser kritiker om att en hel del av det som visas upp i ”dödslägren” byggdes efter kriget.

För att sätta dit Chabloz, använder sig juden Falter av en brittisk lag som reglerar elektronisk kommunikation, skriven för att kunna åtala män som ringer för att trakassera kvinnor sexuellt eller med hot om våld.

Lagen verkar dock inte vara lämpad för åtal mot underhållningssångare: Rättegången planerades att hålla på i tre dagar, men redan efter första dagen fick åklagaren enligt Jez Turner ”nog” och bad domaren om att resten av rättegången skulle skjutas upp för att åklagarsidan bättre kunna samla material till ett starkare åtal. Korsförhöret som Chabloz’ försvarare Adrian Davies höll mot käranden, gjorde församlingen medveten om att åklagarsidan inte kände till historiska fakta.

Enligt Jez Turner var det nästan som om svaranden vände rättegången mot käranden som tvingades att försvara sitt åtal mot Chabloz. De påstod att de inte ens hade läst de böcker som diskuterades, exempelvis den judiska författaren Norman Finkelsteins bok Förintelseindustrin som avslöjar hur judarna slår mynt av berättelserna om ”förintelsen”. Turner tolkar det begärda uppskjutandet av resten av rättegången som en reaktion på att åklagarsidan insåg att de höll på att förlora. Han tillägger att han aldrig har hört talas om ett sådant förfarande i liknande rättegångar.

Resten av rättegången är uppskjuten till den 7 mars.

Den som vill veta mer kan vända sig till The London Forum eller skriva till Billy Roper på The Roper Report.

Not:
Jez Turner är själv utsatt för en pågående juridisk process i ett yttrandeofrihetsmål.

Amerikanen Billy Roper är känd för att använda samma sorts retorik som sina judiska motståndare i sin kamp mot sionismen och för den vita rasen. Denna retorik har gjort att den judiska lobby- och terrororganisationen Southern Poverty Law Center klassar Roper som ”hatande nynazist”. De skriver att Roper länge utan att lyckats har försökt att förena ”många sorters grupper”.

Källor:
Bloggare sjunger antisemitiska sånger
Falter devastated by Adrian Davies’ cross-examination in Alison Chabloz free speech trial
SPLC on Billy Roper


  • Publicerad:
    2018-01-16 16:15