USA Demokratiska ledamöter i Michigans representanthus har nu tagit ställning för ny lagstiftning enligt vilken användning av oönskat pronomen i konversation beivras med böter eller fängelse.

I veckan röstade Demokrater från Michigan i representanthuset igenom ett lagförslag som kriminaliserar och straffbelägger ”avsiktlig felanvändning av könspronomen vid tilltal”. House Bill 4474 stipulerar påföljderna böter på upp till 10 000 dollar alternativt fängelse i högst fem år för överträdelser.

Lagförslaget ingår i ett paket med andra relaterade förslag som tillsammans föreslås ersätta Michigans Ethnic Intimidation Act med det föregivna syftet att ”erbjuda ett utökat skydd för individer på grundval av könsidentitet och sexuell läggning”.

Den föreslagna lagen har kritiserats för att vara alltför generell och subjektiv, till exempel genom att en persons påstådda upplevelse av utsatthet ska kunna räcka för tillämpning av brottsrubriceringen ”hatbrott”. Farhågor har framförts för att uttalande av kritik mot fenomen såsom biologiska mäns användande av toaletter och omklädningsrum avsedda för kvinnor, samt deras deltagande i damidrott – framöver kan komma att utgöra ”hatbrott”.

House Bill 4474 antogs med röstfördelningen 59-50, och lagförslaget går nu vidare för behandling i den Demokrat-kontrollerade senaten. Om godkänd där, förväntas guvernör Gretchen Whitmer (D) underteckna den.

Den republikanska ledamoten från Michigan Angela Rigas anklagar i ett uppmärksammat uttalande i Fox News ”husdemokraterna” för att ta ”könsvillfarelse-frågan” till intäkt för utropandet av ”en skyddad klass” och hon drar slutsatsen:

— Det verkar som om de gillar att tala om för folk hur de ska tänka