PRONOMEN. Brittiska Law Society (ung. ”Advokatsamfundet”) utsätts för en storm av hån och kritik från olika läger för sin ”guide för rätt användning av pronomen på arbetsplatsen”.

Advokatsamfundet Law Society, som representerar advokater i England och Wales, har uttalat en ambition om att ”aktivt deltaga i det virtuella firandet av pridemånaden”.

Sent på söndagen kom man så på sociala medier med sitt värdefulla bidrag till detta firande.

Man presenterade nämligen sin förmodat inkluderande ”guide för det korrekta användandet av pronomen på arbetsplatsen” – med det vällovliga syftet att ”hjälpa människor att undvika kränkningar”.

Vi tolkar eller läser ofta in, förmodligen omedvetet, en persons genus baserat på personens yttre och uttryck, och tilldelar enligt detta ett pronomen” kan man läsa i guiden, som fortsätter:

Emellertid kan vår slutledning om den personens genusidentitet vara inkorrekt.

Så här talar den sant upplyste
Gruppen ger en rad tips på hur man kan undvika detta potentiellt kränkande beteende, och ger exempel på vad en sant ”woke” person bör yttra.

Bland annat uppmanar sällskapet sina advokater att ”försöka få som vana att använda orden ”de/dem” tills du vet någons pronomen” samt att ”diskret” fråga en person om hans/hennes pronomen, man kan till exempel säga: ”Ursäkta, jag uppfattade inte dina pronomen.

Guiden föreslår också ”ett upplyst” sätt presentera folk för varandra:

Det här är Jen, de arbetar inom finans. Det här är Fred, han arbetar med marknadsföring.

Så fel det gick!
Detta samfundets sätt att fira ”pridemånaden” har emellertid floppat rejält, då guiden fått motta uteslutande ytterst negativ kritik online.

Många användare med feministiska åsikter finner guiden ”inte tillräckligt woke” – och rentav direkt ”kränkande” mot kvinnor, då där refereras till Jen som ”de”, medan Fred omnämns som ”han”.

Mer konservativt lagda menar att hela frågan med pronomen och de förmodat ”diskreta” sätten att förhöra sig om personers tycke och smak beträffande pronomen är ”kränkande”, och man varnar för att befattning med ”sådant nonsens” dessutom lätt kan göra samtalet rättsvidrigt.

Andra anför lätt ironiskt att guiden antagligen redan är daterad, då det finns ett oändligt antal potentiella genusidentiteter, och att de pronomen, som refereras till i dokumentet antingen är – eller också mycket snart blir – otillräckliga för att kunna hålla alla nöjda.

De med en ännu mindre konventionell syn på pronomen har också visat upp sig i tråden, och kommer med goda råd såsom att guiden bör kräva att folk refererar till guidens författare endast genom numren på samfundets bankkonton.


  • Publicerad:
    2021-06-21 20:00