KULTURMARXISM. En lärare som föredrar att benämna en elev vid namn istället för, som elevens föräldrar kräver, med pronomenet ”hen” – får sparken för sitt trots.

Bild: Dan Brunsdon, Public domain, via Wikimedia Commons

Nordfront har tidigare skrivit om hur lärare som ifrågasätter de rådande samhällsnormerna för könlöshet eller som ifrågasätter homolobbyn tenderar att förlora sitt jobb.

Nu kan vi berätta att en lärare på Solviksskolan i Järna, Södertälje kommun, i början av februari förlorade sitt jobb för att hon inte åtlytt en elevs föräldrar, vilka krävt att läraren benämner eleven ”hen”.

Som orsak till avskedandet av den olydiga läraren i februari åberopar skolan diskrimineringslagen samt förbudet för lärare att använda ”oönskade pronomen” i kommunikation med elever.

Den drabbade läraren påtalar för Världen idag att hon aldrig hört ”hen-kravet” uttalas av eleven:

— Barnet har självt aldrig talat om för mig att jag skulle kalla det för ”hen”… Det var en förälder som drev på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde kompromissa och säga barnets namn i stället för ett pronomen, men eftersom föräldern inte gick med på det så gick inte heller styrelsen med på det.

Skolan anger ”lagbrott” som orsak till avskedandet och man refererar här till en skrivning på Diskrimineringsombudsmannens hemsida, där följande exempel på ”diskriminering” ges: ”En lärare använder ett oönskat pronomen i relation till en elev.

Rektorn Peter Friemann uppger att han avböjer att kommentera enskilda fall men beskriver i ett mejl till Världen idag hur han ser på skolans verksamhet:

I ett fall där en lärare vägrar att använda det pronomen som eleven själv föredrar är det inte ett alternativ att i stället enbart använda sig av elevens namn, då detta också skulle utgöra en form av särbehandling jämfört med hur andra elever behandlas av läraren. Särskilt om eleven är medveten om att läraren gör det för att ”slippa” använda det pronomen som eleven önskar.

Läraren står upp
Läraren menar i en kommentar att hon ser det som en form av misshandel att benämna barn ”hen” och hon hänvisar till ”utvecklingen mot allt fler könsbyten, med kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar”.

— Barn kan leka att de är någon annan än den de är, men det här är ingen lek. Det är allvar för föräldrarna och det är en allvarlig utveckling i samhället. Jag vill inte vara med och bejaka det eller ha något sådant på mitt samvete, förklarar hon.

Föräldrarna har även lämnat in en anmälan om ”kränkande behandling” till Skolinspektionen.

Eberhardt: ”Föräldrarna de som diskriminerar
Psykiatern och debattören David Eberhard är när Världen idag kontaktar honom starkt kritiskt till skolans agerande.

— Det är i princip omöjligt att få sparken för något, men att få det för en sådan här sak kan jag tycka är väldigt märkligt. Innan en skola säger upp en lärare bör man först ta reda på om barnet far illa, menar han.

Eberhardt betonar att önskemålet om tilltalsord i det här fallet inte kommer från eleven – som är den som ska ha drabbats av det ”felaktiga tilltalet” utan från föräldrarna – vilka därför kan ses som de som diskriminerar barnet.

— Föräldrarnas agerande kan vara helt adekvat i det här fallet, men rent allmänt tycker jag att det är uppenbart sekteristiskt att pådyvla sitt barn en sådan extrem ideologisk övertygelse. Det angränsar till barnmisshandel, säger Eberhardt och avslutar:

— Jag hade personligen anmält ett sådant fall till socialtjänsten för utredning.


  • Publicerad:
    2021-05-07 06:00