ISLAND. Nordfronts isländske skribent, Bror Vakur, berättar hur planerna fortskrider på byggandet av ett hedniskt tempel på Island.

pagantemple

Samtidigt som vår ”moderna” tidsålder, gryr den nordiska hedendomen och ett hedniskt tempel byggs i Reykjavik på Island. Bakom bygget står Ásatrúarfélagið (Asatrosamfundet) och dess allsherjargode, Hilmar Örn Hilmarsson, säger att det är det första huvudtemplet för nordisk hedendom, för asatroende, på tusen år.

Templet är tänkt att vara belägen nära en park som heter Öskjuhlíð som är en kulle inte långt från centrala Reykjavik och nära Reykjaviks flygplats. Samfundet hade fått den platsen 2006.

Templet kommer vara på cirka 350 kvadratmeter och ha ett utrymme för cirka 250 personer. Det är designat av arkitekten Magnús Jensson, som är medlem i samfundet, och ska konstrueras så att den är anpassad efter solens cykel så att ljuset leds in i det. Detta ska representera årets cykel och de fyra årstiderna. Templet kommer vidare att vara en kupol och kommer att vara till hälften begravd inuti kullen där tanken är att du ska kunna se en bergvägg och vatten som doppar ner från den. Templet är planerat att öppnas under 2016.

asatempel1

Sedan Ásatrúarfélagið grundades under sommarsolståndet 1972 har det under lång tid talats om att bygga ett tempel. Samfundet erbjöds ett hus av Reykjaviks stad men hade inte råd att restaurera det. Planen på att bygga ett tempel upprättades 2003, men krisen satte projektet åt sidan eftersom en tredjedel av samfundets besparingar gick förlorade.

Projektet är tänkt att byggas under två omgångar. Huvudtemplet är planerat att stå färdigt 2016 och ett gemenskapshus, som kommer innehålla kontor, bostäder och en liten lägenhet för besökare, kommer att byggas under en tioårsperiod.

asatempel2

asatempel3

Ásatrúarfélagið grundades av den första allsherjargoden, prästen inom samfundet, Sveinbjörn Beinteinsson med tolv medlemmar och har växt sedan dess. Under de senaste åren har samfundet maximerat antalet medlemmar och ligger nu på 2 500. År 2012 ökade de antalet medlemmar med 10 procent. De har rätt att döpa, eller arrangera namngivningsceremonier, genomföra initiationsriter för manlighet, giftermål och även begravningar. Man kan också begära att samfundet genom, om han eller hon vill det, begravningar på det gamla nordiska sättet.

Det finns avdelningar runtom hela landet. Samfundet har mestadels haft sina riter ute på landet, exempelvis i nationalparken Þingvellir (Tingvalla) där de isländska vikingarna höll sitt första ting, i väntan på det länge efterlängtade templet i Reykjavik.

Vattenfallet Öxarárfoss

Vattenfallet Öxarárfoss i Þingvellir.

Asatrosamfundet baserar sin tro på den germanska hedendomen som fundament och håller i huvudsak fyra säsongsfester eller blot varje år; Jólablót under början av vintersolståndet (julen) när solen är som lägst innan den reser sig igen, Sigurblót, som inleder sommaren den 23 april, Þingblót under sommarsolståndet och Veturnáttablót som inleder vintern. Samfundet firar även Þorrablót – midvintern – som är en isländsk traditionell fest som hålls i början av den gamla nordiska månaden þorri mellan den 19 och 24 januari.

Man skulle kunna säga att de gamla gudarna inte är bortglömda och att vi har ett sällskap som Ásatrúarfélagið på Island att tacka för att de gamla trossätten lever vidare. Även om den gamla tron har moderniserats och anpassats till vår tid, menar somliga att tron är tidlös och är en del av oss själva, och att den fortsätter att leva vidare inom oss till kommande generationer.

/Bror Vakur


  • Publicerad:
    2015-05-04 23:42