DANMARK. Det första gudatemplet tillägnat de nordiska Gudarna på tusen år står nu färdigt i Danmark. Templet stod färdigt efter bara tre veckor och är byggt av trä.

Det har inte funnits ett tempel i Norden tillägnat de nordiska Gudarna på drygt 1 000 år, tills alldeles nyligen. Det nya templet stod färdigt i onsdags och mannen bakom bygget är dansken Jim Lyngvild som tillsammans med sina vänner har byggt templet under endast tre veckors tid.

— Jag är mycket, mycket stolt. Det är ju ett fantastiskt byggnadsverk och stilen är genomsyrad av nordisk stolthet med drakhuvuden som vi känner till genom de norska stavkyrkorna. Och även allt virke som har använts, det kan ju inte bli mer ekologiskt än så, säger Lyngvild.

Inne i templet, som Lyngvild säger att han har byggt till de nordiska Gudarnas ära, står fyra gigantiska askträd som pelare. Träden symboliserar världsträdet Yggdrasil uppger Lyngvild.

— Askträdet är naturligtvis trädet Yggdrasil, världsträdet i den nordiska mytologin, så givetvis skulle det vara askträd som står härinne, säger Lyngvild inne i det färdigbyggda templet till en dansk journalist.

Egentligen skulle Lyngvilds tempel inte ha blivit det första templet på tusen år. På Island håller man för tillfället på att bygga ett tempel som också är tillägnat de nordiska Gudarna. Men Lyngvilds tempel blev alltså färdigt först. Han tillägger även att templet kommer få besök av danska ministrar och politikern Pia Kjærsgaard.

— Det här blev färdigt före deras, för de har inte byggt färdigt sitt än. Så bandet på min byggnad kommer att klippas den 30 maj av Pia Kjærsgaard och det kommer en massa andra ministrar också och gör det till en officiell världshändelse, säger han.

Källa:
Jim Lyngvilds gudehov færdigbygget


  • Publicerad:
    2016-03-31 19:25