POLITIK. Klockan 17:00 idag kan du följa Motståndsrörelsens Pär Öberg direkt i Ludvika kommunfullmäktige när han äntrar talarstolen.

Pär Öberg i Ludvika kommunfullmäktige.

Pär Öberg i Ludvika kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle.

Det var den 20 april 2015 som Motståndsrörelsens Pär Öberg lämnade in en motion om att kommunfullmäktigemötena i Ludvika kommun bör webbsändas, något som Nordfront tidigare rapporterat om. Denna motion behandlades sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott knappt år senare efter att utskottet var eniga om att man skulle rösta för Öbergs motion.

Detta uppmärksammades av såväl lokal- som riksmedia som någonting alldeles unikt. Man skrev att Ludvika höll på att skriva historia och att det var första gången i modern tid som en motion skriven av en nationalsocialist blev framröstad av så kallade etablerade partier. Folkförrädarpacket i Kommunstyrelsen, Ludvikas ”regering”, beslöt då att återremittera motionen för en ”samordnad hantering med övriga inkomna motioner som rör medborgardialog, med syftet att uppnå en samlad strategi. Att uppdra till kommunchefen att ta fram en strategi och policy för medborgardialog”.

Åtgärden är inget annat än ett bakslugt knep i syfte att på ett oetiskt sätt lägga Öbergs motion i malpåse för att de själva sedan ska kunna komma med förslaget, alternativt bara lägga ned det, och sedan ta åt sig äran för motionen.

Sedan dess har Öberg skrivit två interpellationer till kommunalråd Leif Pettersson där han ifrågasatt vad som händer, i syfte att tydliggöra för Ludvikaborna att socialdemokraterna i kommunen inte arbetar för medborgarnas bästa. En av dessa intepellationer har ännu inte behandlats men kommer att behandlas idag, måndag.

Redan när Öberg presenterade motionen för kommunfullmäktige för mer än ett år sedan nämnde han att om man inte skyndsamt började webbsända mötena så skulle han överväga att få det gjort på något annat sätt. Detta ska vissa på mötet ha uppfattat som ett ”hot”.

Nordfronts redaktion har nu därför kommit fram till att vi själva ska börja sända mötena för att ge medborgarna en större insyn i vad som försiggår i Ludvikas kommunfullmäktige, med start idag klockan 17:00.

Se direktsändningen i efterhand:


  • Publicerad:
    2017-01-30 15:00