JUDISKT LIDANDE. Bristen på statligt beslutade restriktioner för socialiserande har enligt tidningen JTA tvingat judar i Sverige att själva utföra det som borde vara myndigheternas arbete. Judarna drabbas nu av såväl bristen på restriktioner som av de restriktioner som de själva tagit.

Judarna i Sverige har en svår situation. Enligt en artikel i tidningen Jewish Telegraph Agency utsätts judarna för dubbelt lidande, dels av statens svek, dels av självpåtagna restriktioner.

Om situationen i Sverige skriver tidningen:

När största delen av övriga Europa har varit nedstängt har svenskar till synes obekymrat gått i skolan, handlat och samlats på restauranger och barer med endast minimala restriktioner.

Även om livet i stort rullar på som vanligt har saker förändrats i grunden för medlemmar av landets lilla judiska grupp.”

Aaron Verständig, ledare för såväl det rikstäckande Judiska Centralrådet som för Judiska Församlingen i Stockholm menar att medan svenska myndigheter genomgående tagit lätt på coronapandemin, så har ”det judiska samfundet i Sverige hanterat situationen som en kris ända sedan pandemin först slog till”. Som bevis på detta anför han:

— De flesta församlingarna har varit stängda sedan mitten av mars efter att samfundet mottog information om att de som diagnostiserats med corona hade deltagit i gudstjänster i åtminstone en av Stockholms tre synagogor…Våra rabbiner säger att från ett halakhiskt perspektiv kan du inte ha gudstjänst om det innebär risk för människors liv.

Senare samma månad fick samfundet ”en förhandsglimt av det dödliga virusets kapacitet” när det spriddes till vårdinrättningen Judiska Hemmet och till andra delar av samfundet och där på kort tid dödade sjutton personer.

Tidningen beklagar att den judiska församlingen ”trots sitt snabba agerande” ej har ”undgått skada”.

Vidare uppges Stockholmsförsamlingen på cirka 4500 medlemmar ha lämnats att själv ”klura ut” hur man skulle klara av att begrava alla offren, av vilka många ska ha varit ”förintelseöverlevare”.

Verständig tror att det fanns hundra ”förintelseöverlevare” i Stockholm innan COVID-19. Tio eller elva dog på vårdhemmet, och de flesta av dessa var enligt Verständig ”förintelseöverlevare”.

— Det fanns några få ”förintelseöverlevare” kvar, men nu har vi förlorat en relativt stor del av dem, menar han.

Tidningen beklagar vidare att Stockholms huvudsynagoga nu för första gången i sin historia inte har några bemannade gudstjänster.

— Under synagogans hundrafemtio år långa historia har vi aldrig tvingats ställa in gudstjänster. Det har aldrig hänt, säger rabbinen Ute Steyer.

Steyer berättar att man har organiserat gudstjänster på Zoom men att konverteringar och omskärelser kan behöva vänta tills efter pandemin. Allt detta plus sorgen över de som gått bort förklaras ”den tätt sammanknutna församlingen” behöva genomleva.

Nästa lidande utgörs av det faktum att det judiska sommarkollot på Glämsta i Stockholms Skärgård i år ställs in på grund av pandemin.

— Alla är förkrossade och tycker att det är väldigt väldigt tråkigt. Många beskriver Glämsta som den viktigaste judiska instutitionen som vidareför yiddishkeit från generation till generation, säger lägerchefen David Lejbowicz, som uppges nyligen ha fått ett telefonsamtal från en moder i tårar med anledning av inställandet.

En klen tröst i sammanhanget kan vara att Lejbowicz detta år anordnar ett endagsläger istället för ett övernattningsläger. Trots att det kommer vara öppet endast för judebarn i Stockholm, att jämföra med det normala upptagningsområdet hela Skandinavien, har mer än nittio barn registrerat sig.

— Man ser en gnutta hopp för nu finns det i alla fall något positivt, ett positivt mål, kommenterar Lejbowicz.

De två till trehundra hushåll i Stockholm som lever efter kosher förlitar sig på Kosherian för kött och delikatesser. Affären, som huserar i stadens nybyggda judiska församlingslokaler i den trendiga stadsdelen Östermalm, är också populär bland mindre strikta judar för dess sortiment av israelisk hummus och israeliska snacks.

Trots att affären typiskt är ett ställe för socialisering, är läget annorlunda nu – endast en person åt gången släpps in i affären.

— Folk vill vanligtvis stanna, vara sociala och prata. Nu försöker vi få dem att handla, betala och lämna, säger delägaren Benny Rung, som själv var intagen på sjukhus för corona i april.

Eftersom kosherslakt är olaglig i det judefientliga Sverige, importerar Rung allt sitt kött och han oroar sig för att coronaviruset kommer att hota hans utbud.

— Stor osäkerhet råder, säger han.

Men Stockholm är också hemorten för Paideia – Det europeiska institutet för judiska studier i Sverige som svenska skattebetalare bekostar.

Institutet såg sig i mitten av mars nödgat att göra verksamheten virtuell. Tidningen beklagar situationen samtidigt som man lovordar institutet för dess kreativitet.

Källa:
Their own lockdown: How Swedish Jews are dealing with the country’s lax coronavirus policy


  • Publicerad:
    2020-05-17 16:45