AI I en intervju med Tucker Carlson förklarar Elon Musk farorna med AI. För att råda bot på detta vill han utveckla en egen chattbot.

Tesla-grundaren Elon Musk är en av de drygt tusen entrepenörer och forskare som krävt ett tillfälligt stopp av AI-utvecklingen med tanke på de risker som teknologin kan utgöra.

Nyligen intervjuades han av Tucker Carlson på Fox News där han berättade mer om farorna med AI.

— Vad händer om något som är oerhört smartare än den smartaste personen på jorden kommer? Det är väldigt svårt att förutspå vad som händer under sådana omständigheter, säger Musk och fortsätter:

— Jag tycker vi ska vara försiktiga med AI och det borde finnas en statlig översyn, då det är en fara för allmänheten. Vi har redan myndigheter som ser över potentiellt farliga saker, såsom mediciner, flygplan och livsmedel, för man vill inte att företag tar genvägar gällande säkerhet.

Enligt Musk är farorna med AI betydligt allvarligare än faror med exempelvis flygplan eller bilar eftersom teknologin har potentialen att ”förstöra hela civilisationen”. Detta var också en av anledningarna till att han själv var med och grundade OpenAI, som nu är kända för chatboten ChatGPT.

— Anledningen till att OpenAI existerar är att jag och Larry Page [från Google] tidigare var goda vänner. När jag pratade med honom om AI-säkerhet var det tydligt för mig att han inte tog det på allvar.

Enligt Musk vill Page och Google så snart som möjligt skapa en ”digital gud”. Musk berättar att han blev kallad ”artist” [”speciest”, ”rasist”, fast ”art”. reds. anm.] när han lyfte frågan om mänsklighetens överlevnad med Page och att det var då han valde att skapa en icke-vinstdrivande open source-konkurrent till Googles AI-teknologi, vilket OpenAI tidigare var.

Att OpenAI numera är en av de IT-jättar som stressar fram AI-teknolgi för miljardvinster och indirekt kontrolleras av Microsoft är enligt Musk ”ironiskt”.

— Men ironi verkar vara det troligaste utfallet av allt, tillägger Musk.

Tänker utmana IT-jättarna PK-botar med sanningen

För att balansera upp storfinansens människofientliga AI-teknologi tänker Musk nu skapa det han kallar för ”TruthGPT”. Syftet är ett AI-verktyg som kommer att göra ”mer gott än skada”. Han vill också ha ett verktyg – som till skillnad från IT-jättarnas – inte är programmerade i politiskt korrekthet.

— Jag ska skapa något som du kan kalla TruthGPT, eller en maximalt sanningssökande AI som försöker att förstå universums natur. Och jag tror att detta kan vara den bästa vägen till säkerhet i den meningen att en AI som bryr sig om att förstå universum troligtvis inte kommer att utrota människor eftersom vi är en intressant del av universum, säger Musk.