TEKNIK & IT EU-parlamentet och medlemsländerna har nått enighet om regler för användning av artificiell intelligens (AI). Denna överenskommelse gör EU till den första kontinenten som inför riktlinjer för AI-användning och inkluderar regleringar för områden som ansiktsigenkänning och transparens.

Efter 36 timmar av förhandlingar mellan EU-parlamentet och medlemsländerna har man lyckats nå en enighet om regler för användningen av artificiell intelligens (AI) inom unionen. Denna överenskommelse är ett betydande steg framåt och gör EU till den första kontinenten som fastställer klara riktlinjer för AI-användning.

Inremarknadskommissionären Thierry Breton delade med sig av sin entusiasm på sociala medier efter att avtalet hade nåtts. Han beskrev det som ”historiskt” och underströk betydelsen av de nya reglerna för AI inom EU. Det nya regelverket har snabbt gått genom EU:s lagstiftningsprocess detta år. Detta till stor del på grund av chattroboten Chat GPT som blev populär förra året.

En av de mer problematiska aspekterna av förhandlingarna var regleringen av AI-tjänster som Chat GPT. Vissa medlemsstater oroade sig för överdrivet stränga regler som kan hämma europeiska aktörer. Det slutliga förslaget innehåller nu bestämmelser om transparenskrav för AI-tjänster och strängare regler för de kraftfullaste AI-modellerna.

Miljoner i böter

En annan utmanande fråga var användningen av biometrisk övervakning, särskilt ansiktsigenkänning i offentliga miljöer. Även om användningen av realtidsigenkänning förbjuds enligt överenskommelsen, finns det några undantag som måste beaktas.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnade avtalet och beskrev det som ett ”unikt rättsligt avtal” inom AI-området.

Nu väntar EU-parlamentet på att godkänna paketet, men det förväntas vara en formalitet eftersom parterna har enats om huvudprinciperna. Det nya lagpaketet kommer inte att träda i kraft förrän tidigast 2025. En av dess betydande konsekvenser är att företag som bryter mot reglerna kan åläggas böter på upp till 35 miljoner euro eller sju procent av sin globala omsättning.