ELSTÖDET 200 miljoner kronor till Cementa, 400 till Borealis och knappt en halv miljard till SSAB – är ersättningar för obefintliga utgifter, då alla tre företagen under ifrågavarande period haft bundna elavtal.

Regeringen deklarerade förra veckan att det nyinstiftade högkostnadsskyddet ska tillfalla ”dem som drabbats av höga elpriser”. Det står nu klart att storföretag likt SSAB och Cementa, som slutit bundna elavtal och därför överhuvudtaget inte berörts av de höjda elpriserna – kan kvittera ut flera hundra miljoner. Kritik framförs nu mot regeringen om att det nya elstödet favoriserar storföretagen och därigenom snedvrider marknadskonkurrensen.

Cementa är berättigat 200 miljoner kronor i stöd, kemiföretaget Borealis 400 miljoner och stålföretaget SSAB närmare en halv miljard. Dessa företag har det gemensamt att samtliga under flera år haft bundna elavtal. Därigenom erhåller de ”kompensation” för obefintliga utgifter.

— Vi har en strategi att prissäkra våra elkostnader eftersom vi inte vill ligga med stora risker vid stora prisvariationer, kommenterar Mia Widell, kommunikationsansvarig på SSAB, i SVT Nyheter.

Tidigare förbrukning, inte utgifter, avgör

Det beräkningssätt som Regeringen och Svenska kraftnät använder innebär att samtliga kunder i landets södra del tilldelas en engångssumma beräknad utifrån hur mycket el som förbrukats mellan oktober 2021 och september 2022. Varken Cementa, Borealis eller SSAB redovisar sina faktiska el-utgifter under denna period, varför deras realförtjänst från el-stödet är omöjlig att beräkna. Denna typ av beräkning kompliceras, påpekar energimarknadsanalytikern Samuel CiszukELS analysis, dessutom av det faktum att stora företag i allmänhet har ett flertal elavtal med olika löptider.