INRIKES. En anmälan mot Realisten.se blev under dagen nerlagd i och med att JK valde att inte inleda en förundersökning.

Justitiekanslern hade fått in en anmälan gällande ”Hets mot folkgrupp” mot Realisten.se med anledning av deras artikel ”Vår ekonomi”. En anmälare hade anmält följande stycke:

”Frågan är alltså om vi vill ha en Holodomor-svält här i Sverige. Det tror jag inte att någon vill. Det var alltså när förmodligen över tio miljoner människor svalt ihjäl i Ukraina på grund av en av samma gamla utvalda folk artificiellt skapad kris i vad som tidigare kallades ’Europas kornbod’.”

Enligt anmälaren finns det bara ett folk, det judiska, som kan avses med uttrycket ”det gamla utvalda folket”. Anmälaren menade därför att historieåtergivningen borde vara förbjuden och stoppas med lagen ”Hets mot folkgrupp”.

JK håller med anmälaren om att uttrycket kan uppfattas som nedsättande för judar, men menar också att den grundlagsskyddade yttrandefriheten väger tungt och väljer därför att inte inleda någon förundersökning.


  • Publicerad:
    2013-08-06 23:18