Nordfront.se hann bara existera i lite över en månad innan JK inledde en förundersökning om hets mot folkgrupp.

Det är fem artiklar som har anmälts till justitiekanslern,  JK har tagit fasta på två av dem och via kammaråklagare Stefan Lind inlett en förundersökning. Det handlar om artikeln ”Negerpappa stoppar sitt barn i en tvättmaskin”, vilken i sig skall utgöra hets mot folkgrupp. Då det inte framgår vad i artikeln som är hets mot folkgrupp, har Nordfront kontaktat JK och fått svaret av JK:s Marcus Agnvall att ordet ”negerpappa” ska vara hets mot folkgrupp. JK anser även att en kommentar till artikeln ”Gyllene grynings ledare tar inte avstånd från våld mot invandrare” går under hets mot folkgrupp. Kommentaren lyder: ”Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark”.

Andra kommentarer som har anmälts, men som JK valt att inte gå vidare med, har varit till artiklarna ”Judar uppvisar rasliga karaktärsdrag, säger genetiker”, ”MTV ville ha dokusåpa med bara oskulder” samt ”Kebabkaos i Oslo”.

Nordfront har varit i kontakt med hemsidans chefredaktör och ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland.

Vad anser du om förundersökningen?
En förundersökning innebär såklart inte per automatik fällande dom, eller ens åtal. Skulle fallet hamna i en domstol så ser jag fram emot en rättegång, då jag anser att de har ganska lite att komma med. Detta har i för sig inte hindrat dem förut och det har bara blivit värre sedan Göran Lambertz slutade som JK.

I övrigt så skulle jag vilja veta vad JK överhuvudtaget sysslar med, då de uppenbarligen tolkar lagen om hets mot folkgrupp godtyckligt och inkonsekvent. Den anmälda kommentaren som handlade om ”dessa khazar-judar i ledande positioner” blev till exempel inte ens föremål för förundersökning, men en annan kommentar, som beskriver ”finansjuden”, kommer inom kort att behandlas i en rättegång. Har JK ett lotteri på sitt kontor, eller vad? Eller är det numera ett brott att konstatera att judar styr världsekonomin?

Både patriot.nu och nordfront.se har varit föremål för många JK-ärenden. Vad är din syn på detta?
Eftersom det inte framgår vem som gjort anmälan i detta fall så tänker jag mig att det är systemet som gör det i hopp om att tysta oss. Det är tydligt att det är ett målmedvetet och systematiskt arbete och jag tror inte att någon annan hemsida i Sverige är utsatt för så oproportionerligt många JK-mål som vi är. Jag tar det som ett tecken på att vi är på rätt väg och att dunkla krafter inser detta.

Hur tror du att det går?
Se svar på första frågan. I ett lotteri vet man aldrig vad som händer. Vår verksamhet fortsätter dock som vanligt.

Klicka ovan för att läsa JK:s delbeslut i sin helhet.


  • Publicerad:
    2012-06-14 11:20