Svenskarnas Partis nättidning Realisten utreds av Justitiekanslern. Det är som i många liknande fall tidigare inte artiklar i sig som är under utredning utan kommentarer från läsare som anses vara för grova och kan komma att klassas som hets mot folkgrupp.

Realisten har liksom Nordfront ett så kallat utgivningsbevis. Utgivningsbevis gör i sin tur att tidningen i fråga omfattas av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Det möjliggör även för JK att granska och döma den ansvariga utgivaren för tidsskriften för brott mot dessa två grundpelare inom svensk yttrandefrihet.
[Image: jk1.jpg]
Kommentarerna som har godkänts för publicering på Realistens hemsida är enligt JK så grova att de:

”…måste anses gå utöver vad som är tillåtet enligt den yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Det finns således anledning att anta att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts.”

De senaste veckorna har Aftonbladet gått ut med sin kampanj ”Nu granskar vi skiten!” och sagt att de tillsammans med jurister ska gå igenom ett flertal sajter, däribland Nordfront och Realisten, i jakt efter kommentarer och artiklar som enligt dem är hets mot folkgrupp.


  • Publicerad:
    2013-01-08 18:48