VACCINPASS Under december inkom 23 anmälningar mot personer som misstänks ha använt ett falskt eller någon annans covidbevis. På polisens nationella bedrägericenter tror man på ett mörkertal.

I veckan gav regeringen klartecken för en utökad användning av vaccinpass.

Kraven på vaccinpass har väckt starka reaktioner hos människor som inte vill ta någon av de så kallade covid-vaccinerna, och en del har sett sig nödgade att bryta mot reglerna.

Lär finnas fler

Ny statistik från polisen visar att man under förra årets sista månad fick in sammanlagt 23 anmälningar om fusk med covidbevis.

Sex av dessa rör misstänkt nyttjande av förfalskat vaccinpass, medan sjutton gäller användande av annan individs vaccinpass och id-handling.

— Antalet anmälningar är relativt lågt. Men man kan anta att det finns ett mörkertal med fler fall som inte har anmälts. Man kanske inte alltid tillkallar polis utan väljer att avvisa personen, kommenterar Lotta Mauritzson, på polisens nationella bedrägericenter.

Urkundsförfalskning respektive Missbruk av urkund

Den illegala handeln med falska covidpass ute i Europa är väl bevittnad.

Lotta Mauritzson berättar för SVT att svensk polis har uppgifter om sajter där handel med covidbevis bedrivs.

Det brott som den, som använder ett förfalskat vaccinationsbevis, gör sig skyldig till, är Urkundsförfalskning, vilket kan rendera antingen böter eller fängelse i upp till två år.

Den som använder någon annans vaccinbevis, gör sig skyldig till Missbruk av urkund, vilket kan rendera böter eller fängelse i högst sex månader.