VÅLDTÄKTSEPIDEMIN. I oktober våldtogs en kraftigt berusad kvinna i centrala Lycksele, men ingen gärningsman kunde bindas till brottet. I början av maj fick plötsligt polisen träff i DNA-registret och nu dömdes en eritrean till 2 år och 8 månaders fängelse för våldtäkten.

Den 8 juni 2018 dömdes eritreanen Mohamed Ali (19920503-2494) till 2 år och 8 månaders fängelse och knappt 116 000 kronor i skadestånd för våldtäkten av en kraftigt berusad kvinna i Lycksele i höstas. Åklagaren yrkade i stämningsansökan som lämnades in den 23 maj 2018 på 10 års utvisning, men drog senare tillbaks utvisningsyrkandet.

Det var mellan klockan 02:00 och 03:30 natten mot den 1 oktober 2017 som den kraftigt berusade kvinnan blev våldtagen utomhus vid Källvägen i området Villaryd i Lycksele. Lite tidigare under kvällen/natten hade hon varit på Hotell Lappland, men blivit tillsagd av vakten att gå hem eftersom hon var för berusad. Efter våldtäkten hade kvinnan irrat runt i Villaryd helt naken och hon var fortfarande så full att hon inte brydde sig att hon mötte folk. Rättsmedicinalverket har beräknat fram att kvinnan hade drygt 2 promille alkoholhalt i blodet vid tidpunkten för våldtäkten, vilket är en nivå där människor är kraftigt till mycket kraftigt berusade.

Ingen gärningsman kunde gripas efter våldtäkten. Vid de rättsmedicinska undersökningar som kvinnan genomgick så hittades DNA från gärningsmannen, men körningarna i DNA-registret gav inte någon träff. Det såg mörkt ut för möjligheterna att lösa detta brott och månaderna gick. Men så i början av maj så blev det plötsligt en träff i DNA-registret. Snabbt därefter greps och senare åtalades Ali. Av åtalet framgår inte vad som gjorde att Alis DNA plötsligt fanns med i registret i maj, men troligt är att han begått ett annat brott som polisen tagit hans DNA för.

I domen kan man läsa under tingsrättens domskäl:

Sekretess A har i för målet avgörande delar av skeendet uppgett att hon saknar minnesbilder på grund av berusning. I de delar som Sekretess A har kunnat lämna uppgifter har tingsrätten bedömt att hennes uppgifter är trovärdiga. Tingsrätten har också bedömt att de vittnen som har hörts i målet har lämnat såväl trovärdiga som tillförlitliga uppgifter.

Såvitt har framkommit ägde de sexuella aktiviteterna mellan Mohamed Ali och Sekretess A, däribland ett samlag, med all sannolikhet rum någon gång mellan kl. 02.00 och kl. 03.00 på natten till den 1 oktober 2017. Utomhustemperaturen var då omkring fem plusgrader. Platsen för de sexuella aktiviteterna var på marken alldeles i närheten av Sekretess A:s bostad. Sekretess A ska under denna del av händelseförloppet ha varit helt naken.

Av den skriftliga utredningen framgår att Sekretess A kl. 15.00 den 1 oktober 2017 hade 0,3 promille alkohol i blodet. En tillbakaräkning medför att hon vid gärningstillfället sannolikt hade åtminstone 2,0 promille i alkohol i blodet. Denna blodalkoholhalt innebar att Sekretess A var att beteckna som åtminstone kraftigt berusad.

Av bl.a. de vittnesuppgifter som Sekretess B och Alva Sundberg har lämnat har framkommit att Sekretess A lämnade gärningsplatsen naken. Utöver sina kläder lämnade hon sin väska och sin telefon på platsen. Av de aktuella vittnesuppgifterna har också framkommit att Sekretess A, när hon tog sig hem efter gärningen, föreföll ha varit helt omedveten om dessa omständigheter. Av de uppgifter som Sekretess B har lämnat har också framkommit att Sekretess A – när hon runt kl. 03.00 kom hem – föreföll omedveten om vad som tidigare hade inträffat. Av de uppgifter som Sekretess A och B har lämnat har därtill framkommit att Sekretess A därefter – efter att hon tämligen omgående hade somnat och sedan hade sovit ett antal timmar – saknade minnesbilder av vad som hade hänt under stora delar av kvällen/natten, däribland interaktionen med Mohamed Ali. Tingsrätten finner att de uppgifter som Sekretess A och B har lämnat i denna del, särskilt mot bakgrund av vad som har framkommit om Sekretess A:s övriga beteende, måste bedömas som trovärdiga.

Det har framkommit att Sekretess A, som hade mens vid tiden för gärningen, hade en tampong kvar i slidan när hon undersöktes vid tvåtiden på dagen den 1 oktober 2017. Det har också framkommit att Sekretess A själv var omedveten om detta. Vid samma undersökning konstaterades att Sekretess A hade bristningar kring slidmynningen. De sexuella aktiviteterna med Mohamed Ali skedde alltså utan att Sekretess A dessförinnan tog ut sin tampong och förorsakade henne skador.

[…]

Omständigheterna att Sekretess A inte har några minnesbilder av händelsen, att hon under en längre tidsperiod har haft sex helt naken på en offentlig plats i fem plusgrader och utan att först ta ut sin tampong talar med ytterligare styrka för att Sekretess A har varit kraftigt berusad. Efter att ha vägt samman samtliga dessa omständigheter kan tingsrätten inte nå någon annan slutsats än att Sekretess A vid gärningstillfället har varit så berusad att hon inte har kunnat freda sin sexuella integritet och därmed har befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

[…]

Sammantaget finner tingsrätten att omständigheterna är sådana att Mohamed Ali måste ha förstått att Sekretess A varit så kraftigt berusad att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation, vilket Mohamed Ali otillbörligen utnyttjat genom att trots detta genomföra samlag med henne. Mohamed Ali ska därför, trots egna uppgifter om att Sekretess A inte var påtagligt berusad m.m., dömas för våldtäkt.

Informationskriget skrev till Kammaråklagare Magnus Öhrn och frågade varför han hade dragit tillbaks utvisningsyrkandet och fick svaret:

Utvisningsyrkandet återkallades efter att Migrationsverket yttrat sig över misstänkts personliga förhållanden (uppehållstillstånd, familj m m) samt möjligheten, eller rättare sagt omöjligheten, att utvisa till aktuellt land.

Ursprungligen publicerad på Informationskriget.se

Källor:
Lycksele TR B252-18 Dom 2018-06-08
Åtal Lycksele TR B252-18 Aktbil 14


  • Publicerad:
    2018-06-09 14:45