FOLKUTBYTE. Till följd av massinvandringen och lågt födelesetal kan danskar bli en minoritet i sitt eget land innan år 2090 visar en ny forskning.

Enligt en demografisk analys utförd av Köpenhamns Universitet kommer etniska danskar bli en minoritet i sitt eget hemland som ett resultat av den växande invandrarbefolkningen samt det låga födelsetalet.

Rapporten anslår att landets förstagenerationens invandrarbefolkning kommer att öka från 270 000 till 900 000 inom loppet av 40 år. Samtidigt förväntas den etniska danska befolkningen att sjunka från 5 000 000 till 4 300 000 under samma tidsperiod.

Idag består 86,9 procent av Danmarks befolkning av etniska danskar. Av de resterande 13,1 procent med invandrarbakgrund har 64 procent icke-västlig bakgrund med ursprung i Turkiet, Somalia, Irak, Pakistan och Thailand. Detta är den delen av befolkningen med särskilt hög fruktbarhet.

Källor:
Denmark: Indigenous Population Will Be Minority by 2090
Etniske dansker vil være en minoritet i Danmark innen år 2090


  • Publicerad:
    2018-03-29 10:00