MASSINVANDRINGEN. Varje dag försöker människor ta sig in illegalt i Sverige. Vissa lyckas och andra misslyckas. Denna text handlar om en som misslyckades, men som sedan ändå verkar bli kvar för att ansöka om asyl.

Vid gränskontrollen Lernacken vid Öresundsbron hade det den 9 september 2018 beslutats om en fördjupad kontroll av passagerarna som kom med en buss från Danmark. När de två passkontrollanterna samlade in och gick igenom samtliga pass och id-kort så fick de en träff på ett pass från Ungern som var registrerat som stulet eller förlustanmält. När de kontrollerar personen så ser båda passkontrollanterna att personen inte liknar bilden i passet.

Efter upprepade utfrågningar, där den misstänkte bland annat påstod att hans mor bodde i Göteborg, även fast han inte kunde uppge hennes namn eller personnummer, så uppgav han till slut att hans namn var Mohammed Reza Tari och att han var född 1980-12-28 i Iran. I förhör sa han att han hade köpt passet i Tyskland för 3000 euro och där rivit sönder sitt riktiga pass eftersom han hade hoppats att det skulle underlätta för honom att söka asyl. Därmed kunde han inte styrka sin riktiga identitet. Vid rättegången ändrade han sig och uppgav istället att han hade köpt passet i Grekland.

Malmö tingsrätt dömde den 13 september mannen med det uppgivna namnet Mohammed Reza Tari, utan att säkert veta vem han var, till 120 dagsböter á 50 kronor. Av dessa drogs 40 bort för den tid han hade suttit anhållen.

Domen överklagades aldrig och den 8 oktober fördes det in in i dagboksbladet att domen hade vunnit laga kraft.

Av förundersökningsprotokollet att döma så var mannen fast besluten om att söka asyl i Sverige. Troligtvis är alltså att han fortfarande är kvar i Sverige och nu är i full färd med att söka om asyl eller så har hans asylprocess redan satt igång.

Ett helt vanligt fall i massinvandringens och galenskapens tidevarv.

Källa:
Malmö TR B7975-18 Dom 2018-09-13


  • Publicerad:
    2018-11-12 14:30