EKONOMI. Kraftigt minskat stöd till olika EU-projekt är att vänta för Sverige och övriga rika EU-länder när Storbritannien genomfört Brexit.

Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson.

Storbritannien är den tredje största bidragsgivaren till EU och efter Brexit kommer 18 miljarder euro årligen att saknas, vilket motsvarar cirka 180 miljarder svenska kronor.

— Det är det enda sättet som vi kan hålla nere avgiften. Det innebär att finansieringen av många bra projekt i Sverige kan komma att försvinna om ett antal år. Det är en realitet. Det finns inget folkligt stöd i Sverige för att betala mer till EU och då blir bland annat konsekvensen att vi får mindre pengar tillbaka. Vi har inte råd helt enkelt, säger Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson.

EU kommer därmed att tvingas höja avgifterna för de övriga medlemsländerna eller minska på utgifterna. I Sveriges fall innebär det att vi kommer få tillbaka mindre i olika bidrag då avgifterna inte kan höjas mer än vad de ligger på i dagsläget.

En stor del av EU:s totala budget går till jordbrukspolitiken. För närvarande ligger siffran på närmare 40 procent till jordbruket. Svenska bönder fick ta emot närmare 10 miljarder till landsbygdsutveckling och gårdsstöd under förra året.

— Det kommer att minska jämfört med idag, men det kommer inte att vara noll. Jag är övertygad om att svenska bönder även i fortsättningen kommer att få någon typ av stöd för att hålla igång ett livskraftigt jordbruk, säger Danielsson.

Sverige betalade ungefär 40 miljarder kronor förra året till EU:s budget och fick tillbaka 14 miljarder. Efter Brexit kommer utgiften fortfarande ligga runt 40 miljarder årligen men Sverige kommer få tillbaka mindre än tidigare.

Det finns liksom inga pengar som kan regna från himlen som kan kompensera de brittiska bidragen. Det får ske genom att vi anpassar våra utgifter till den något lägre inkomstnivån, Danielsson.

Källa:
Mindre EU-bidrag till Sverige när Brexit genomförts


  • Publicerad:
    2017-02-11 11:15