EUROPA. Nu vill EU införa tvångsmedel i alla medlemsländer för att så kallade flyktingar ska kunna registreras i det första europeiska land de kommer till.

flyktingar

En strid ström mot Europa.

Många invandrare som uppger sig vara på flykt passerar i dagsläget ofta igenom Italien eller Grekland mot norra Europa utan att registreras. Anledningen uppges vara att man i de flesta fall tidigare inte använt tvång när det gäller främlingar som vägrat uppge sin identitet och lämna fingeravtryck. Men enligt nya direktiv från Europeiska unionen kan det vara slut på fusket.

EU-kommissionen har frågat samtliga 28 medlemsländer ifall de använder tvångsmedel när det kommer till att registrera invandrare. Hela hälften av de tillfrågade uppger att man inte använt tvångsmedel som tillexempel förvar eller fysiskt tvång för att ta fingeravtryck.

Många invandrare instrueras av flyktingsmugglare att inte lämna några uppgifter eller fingeravtryck, för då riskerar de att bli kvar i de sydligare medlemsländerna där de inte kan åtnjuta samma sociala omhändertagande som i till exempel Sverige. För att komma runt problemet förordar nu EU-kommissionen att tvång ska användas för registrering.

Bland annat ska invandrare som skadat sina fingertoppar för att dölja sin identitet hållas i förvar till fingrarna läkt. Fysiskt tvång ska även få användas som en sista utväg, men allt fysiskt våld ska videodokumenteras. Det ska också vara möjligt att klassa en asylansökan som uppenbart ogrundad och avvisa personen från landet samt besluta om återreseförbud.

Ett föregångsland enligt de nya reglerna är Bulgarien där man bland annat satt invandrare som vägrat samarbeta i arrest.

— Vi blev instängda i en bur på gårdsplanen, jag och min reskamrat. Det var kallt. Det blev natt och vi gick runt i buren för att hålla oss varma, berättar den 29-årige syrianen Zoher om sitt möte med den bulgariska gränspolisen.

Källa:
EU-kommissionen vill ha mer tvång mot asylsökande


  • Publicerad:
    2015-02-05 19:15